نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
آیا دولت موقت می‌تواند رهگشای صلح باشد؟
۱۳ قوس ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۰

آیا دولت موقت می‌تواند رهگشای صلح باشد؟

علل اساسی و درونی بحران افغانستان عبارت اند از: انحصارگرایی و تمامیت خواهی، ترجیح منافع قومی بر منافع ملی، نادیده گرفتن تنوع قومی و مذهبی و تحمیل خواسته‌های یک قوم بر اقوام دیگر. بدون حل این مسائل آوردن صلح پایدار در افغانستان ناممکن است و همیشه امنیت و ثبات افغانستان را تهدید خواهد کرد.

نام و نام خانوادگی
ایمیل