نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت / ۱۹
۸ اسد ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۲۷

مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت / ۱۹

مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت یک نهاد جوان در ساختار حکومت افغانستان است که در اواخر سال ۲۰۰۸ به هدف پر کردن خلاء اطلاعاتی میان حکومت، رسانه‌ها و مردم بوجود آمد. کارمندان مسلکی حوزه رسانه‌ها و ارتباطات این مرکز با شریک ساختن اطلاعات، روابط میان رسانه‌ها و نهادهای دولتی را بهبود می‌بخشند.

باده پيمايي با اژدها در تموز
۱۲ اسد ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۲۳

باده پيمايي با اژدها در تموز

باده‌پيمايي با اژدها در تموز / لي بو برگردان شاپور احمدي

آرمان‌شهر ۱۷ و ۱۸
۶ اسد ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۹

آرمان‌شهر ۱۷ و ۱۸

آرمان شهر شماره ۱۸-۱۷، سرطان ۱۳۹۰

گستره‌ي ايرانستان/آريانفر
۶ سرطان ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۱۷

گستره‌ي ايرانستان/آريانفر

(فلات قاره یا پشته پهناور ایران)

بسركي شماره ۷۷
۸ جوزا ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۵۳

بسركي شماره ۷۷

نشريه پشتو زبان بسركي شماره ۷۷

هفته نامه ميثاق ايثار ۵۲
۲۶ ثور ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۲۹

هفته نامه ميثاق ايثار ۵۲

ارگان نشراتي حزب اسلامي افغانستان

په افغانستان کې حالات، کړکیچونه او د حل ممکنې لارې!
۴ ثور ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۱۱

په افغانستان کې حالات، کړکیچونه او د حل ممکنې لارې!

په افغانستان کې حالات، کړکیچونه او د حل ممکنې لارې!

هفته‏نامه انصاف ۱۷۴
۴ ثور ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۵۸

هفته‏نامه انصاف ۱۷۴

هفته نامه انصاف شماره ۱۷۴

هفته‏نامه‏ي افغانستان امروز ۱۲
۹ حمل ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۱۷

هفته‏نامه‏ي افغانستان امروز ۱۲

نشريه خبري اتحاديه اسلامي دانشگاهيان افغانستان

هفته‏نامه‏ي افغانستان امروز _ ۱۱
۱۰ حوت ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۲۴

هفته‏نامه‏ي افغانستان امروز _ ۱۱

نشريه خبري اتحاديه اسلامي دانشگاهيان افغانستان

هفته‏نامه‏ي افغانستان امروز _ ۸
۱۰ حوت ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۲۲

هفته‏نامه‏ي افغانستان امروز _ ۸

نشريه خبري اتحاديه اسلامي دانشگاهيان افغانستان ۸

۲۷ قوس ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۱۲

هفته‏نامه قدرت شماره ۲۷

هفته‏نامه قدرت شماره ۲۷

هفته‏نامه قدرت شماره ۲۲
۹ عقرب ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۱۴

هفته‏نامه قدرت شماره ۲۲

هفته‏نامه قدرت شماره ۲۲

هفته‏نامه قدرت شماره ۲۰
۱ عقرب ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۱۵

هفته‏نامه قدرت شماره ۲۰

هفته‏نامه قدرت شماره ۲۰

هفته‏نامه قدرت شماره ۲۱
۱ عقرب ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۱۴

هفته‏نامه قدرت شماره ۲۱

هفته‏نامه قدرت شماره ۲۱

هفته‏نامه قدرت ۱۹
۲۰ میزان ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۱۵

هفته‏نامه قدرت ۱۹

هفته‏نامه قدرت شماره ۱۹

بسرکی ۳۳
۱۵ سرطان ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۱۶

بسرکی ۳۳

بسرکی ۳۳

۷ سرطان ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۱۶

فریب دهشتناک

سناریوی کاخ سفید نشینان

بسرکی ۳۲
۲۴ جوزا ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۱۷

بسرکی ۳۲

بسرکی ۳۲

بسرکی ۳۱
۱۹ جوزا ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۱۸

بسرکی ۳۱

بسرکی ۳۱

نام و نام خانوادگی
ایمیل