نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
دولت افغانستان و ضرورت مقابله با پدیدۀ اختطافگری
۲۷ قوس ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۱

دولت افغانستان و ضرورت مقابله با پدیدۀ اختطافگری

افزون بر جنگ و خشونت یکی از دیگر از عوامل نا امنی در افغانستان پدیده شوم و زشت آدم ربایی و گروگان گیری است که امنیت روانی را از مردم و جامعه سلب کرده و موجب فرار سرمایه ها و بی‌کاری نیز گردیده است.

نام و نام خانوادگی
ایمیل