نسخه قابل چاپ

نسخه وب

.......... عناوين بخش اقتصادی ............................................................

روز      ماه      سال      


۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۱:۵۷   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 4 سرطان
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۴:۲۱   »   خروج افغانستان از فهرست خاکستری خدمات بانکی جهانی
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۰:۲۹   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 3 سرطان
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۱۲:۲۶   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 1 سرطان
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۰:۴۲   »   افزایش 5 درصدی تولید تربوز در ولایت فراه
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۰:۲۹   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 31 جوزا
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۰:۵۹   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 30 جوزا
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۰۷:۵۴   »   کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد به ارزش ۱,۴ میلیارد افغانی را منظور کرد
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۰:۳۴   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 29 جوزا
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۰۹:۵۰   »   برگزاری جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست اشرف غنی
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۲:۰۴   »   قرارداد ۸ پروژه راه‌سازی به ارزش ۵۱۹ میلیون افغانی امضا شد
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۰:۴۹   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 28 جوزا
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۰   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 27 جوزا
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ ۰۹:۵۶   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 25 جوزا
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۷:۲۰   »   تصویب کمک ۵۰۰ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۰:۱۳   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 23 جوزا
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۱:۴۳   »   افزایش 15 درصدی تولید عسل در افغانستان
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۰:۳۳   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 22 جوزا
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۳:۵۱   »   فراه گدام گندم می‌شود
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۲:۴۹   »   مصرف 15.5 درصد بودجه توسعه ای در شش ماه نخست مالی امسال


«۱۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »