نسخه قابل چاپ

نسخه وب

.......... عناوين بخش اقتصادی ............................................................

روز      ماه      سال      


۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ۱۶:۰۴   »   اجرای بیش از 40 طرح اقتصادی در هرات در 5 ماه گذشته
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ۰۹:۵۲   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 26 اسد
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۸:۱۹   »   کار بازسازی کانال ده دراز و پنج میرا ولسوالی اوبه هرات شروع گردید
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۰:۱۹   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 25 اسد
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۰:۳۶   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 24 اسد
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۵:۴۹   »   کمیسیون تدارکات ملی ۹ قرارداد را تایید کرد
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۳:۱۴   »   ۵۰ درصد مردم هرات از نعمت برق هرات محروم شدند
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۱:۲۰   »   آمار صادرات و وادرات افغانستان همخوانی ندارد
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۰:۲۸   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 23 اسد
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۰:۴۳   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 22 اسد
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۵:۳۹   »   وزارت انرژی و آب: با ساخت بند شاه توت مشکل آب آشامیدنی کابل مرفوع می‌شود
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۰:۰۵   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 21 اسد
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۵:۴۱   »   بازارهای مشترک افغانستان و تاجیکستان به دلیل ناامنی مسدود شده اند
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۰:۰۹   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 19 اسد
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۰۹:۴۵   »   حکومت سال گذشته ۱۲۵ میلیون دالر کمک بانک جهانی را از دست داد
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۵:۳۵   »   آب و همسایگان؛ روی تازهٔ جنگ
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۱:۰۸   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 18 اسد
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳:۰۱   »   عدم دقت در قرارداد بند کمال خان ماهانه ۱۷۵ میلیون متر مکعب آب را ضایع می‌کند
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۰:۰۹   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 17 اسد
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۰:۳۴   »   نرخ ارزهای خارجی در بازار امروز کابل/ 16 اسد


«۱۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »