پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين مقاله و تحلیل vfrbn4i.erhbiu.orh3luk2elelrhe,3q2.impqu4.rub2w8ehr.html Tue, 23 Oct 2018 20:20:39 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Tue, 23 Oct 2018 20:20:39 GMT مقاله و تحلیل 60 کوثر پیامبر در سلیمان کوه؛ طوایف سادات پشتون(قسمت1) http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/62964/کوثر-پیامبر-سلیمان-کوه-طوایف-سادات-پشتون-قسمت1 تاکنون از سوی منابع رسمی و پژوهشگران و تاریخ نویسان افغانستانی نه تنها به صورت هدفمند توجه نشده، بلکه آن را مغرضانه افسانه و بی اعتبار نیز قلمداد کرده اند. مردم وردک نیز متأسفانه حسّاسیت شان را در این زمینه به مرور زمان از دست داه اند و تنها عدۀ کمی از آن‌ها بر سیادت شان اصرار داشته و مقاومت کرده اند که هنوز سیّد نامیده می‌شوند. ]]> افغانستان‌ شناسی Tue, 17 Jan 2017 08:37:10 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/62964/کوثر-پیامبر-سلیمان-کوه-طوایف-سادات-پشتون-قسمت1 لیست خزندگان افغانستان/ کریم پوپل http://www.payam-aftab.com/fa/doc/report/19248/لیست-خزندگان-افغانستان-کریم-پوپل نسبت خزندگان به دیگر گونه حیوانات در افغانستان خیلی بیشتر است و دلیل عمده این امر این است که مردم از خزندگان استفاده نمی کنند. تاکنون تحقیقات گسترده ای در مورد خزندگان افغانستان صورت نگرفته‌است. ]]> سیاسی و امنیتی Sun, 21 Oct 2012 07:24:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/report/19248/لیست-خزندگان-افغانستان-کریم-پوپل تنظیم منابع آب در افغانستان - قسمت اول/ کریم پوپل http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/16660/تنظیم-منابع-آب-افغانستان-قسمت-اول-کریم-پوپل افغانستان یک کشور زراعتی است ۸۰ فیصد این ملت به زراعت ومالداری اشتغال دارند. زراعت بدون آب ناممکن است. کشت نباتات درین کشور به شکل للمی و آبی می‌باشد. ]]> سیاسی و امنیتی Wed, 30 Nov 2011 10:48:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/16660/تنظیم-منابع-آب-افغانستان-قسمت-اول-کریم-پوپل هیدروپولتیک افغانستان؛ فرصت‌ها و چالش‌ها / دکتر حسنی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/3004/هیدروپولتیک-افغانستان-فرصت-ها-چالش-ها-دکتر-حسنی آب مایه حیات، بنیاد آبادی و آبادانی و ضرورت توسعه اقتصادی و اجتماعی است با این حال توزیع منابع آب در سراسر جهان، متاثراز میزان بارش و دسترسی به روان آبهای سطحی برای اجتماعات انسانی مختلف متفاوت می باشد. ]]> سیاسی و امنیتی Tue, 27 May 2008 01:47:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/3004/هیدروپولتیک-افغانستان-فرصت-ها-چالش-ها-دکتر-حسنی