پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين سایر مطالب vfrbn4i.erhbiuqer].3hn462q3el3l,reurhu..m4pibgfqhe2r.html Mon, 18 Feb 2019 22:29:59 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Mon, 18 Feb 2019 22:29:59 GMT سایر مطالب 60 قانون اساسی در ارمنستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/85054/قانون-اساسی-ارمنستان ارمنستان ازکوچک‌ترین جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی است، استقلال خود را از رفراندوم ۱۹۹۱ بدست آورد و قانون اساسی را درسال ۱۹۹۵ پذیرفت که تضمین کننده آزادی‌ها و حقوق بشر مطابق با اصول و هنجارهای بین‌المللی است. ]]> قوانین Wed, 17 Oct 2018 13:27:43 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/85054/قانون-اساسی-ارمنستان قانون میراث کویت http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/308/قانون-میراث-کویت کویت کشوری کوچک در منطقه خاورمیانه در حاشیه خلیج فارس است. این کشور از شمال با عراق، از جنوب با عربستان سعودی و از شرق از طریق آب‌های خلیج فارس با ایران همسایه است. ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 03:36:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/308/قانون-میراث-کویت ​جایگاه عقد در قانون مدنی فرانسه http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/350/جایگاه-عقد-قانون-مدنی-فرانسه برای حقوقدان فرانسوی هر نهادی دارای جایگاه خاص حقوقی است. از این نقطه نظر، عقد یکی از منابعی است که تعهد از آن ناشی می‌شود و تعهدات یکی از اجزای تشکیل دهنده دارایی است. ]]> قوانین Thu, 22 Nov 2007 03:16:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/350/جایگاه-عقد-قانون-مدنی-فرانسه قانون اساسی سوئیس http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/282/قانون-اساسی-سوئیس قانون اساسی سوئیس ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 04:51:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/282/قانون-اساسی-سوئیس قانون اساسی ایالات متحده http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/289/قانون-اساسی-ایالات-متحده قانون اساسی ایالات متحده ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 04:46:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/289/قانون-اساسی-ایالات-متحده قانون اساسی جمهوری تاجیکستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/288/قانون-اساسی-جمهوری-تاجیکستان قانون اساسی جمهوری تاجیکستان ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 04:44:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/288/قانون-اساسی-جمهوری-تاجیکستان قانون اساسی پادشاهی مراکش http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/280/قانون-اساسی-پادشاهی-مراکش قانون اساسی پادشاهی مراکش ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 04:38:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/280/قانون-اساسی-پادشاهی-مراکش دستور الاتحاد العربی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/279/دستور-الاتحاد-العربی دستور الاتحاد العربی ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 04:36:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/279/دستور-الاتحاد-العربی قانون اساسی لبنان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/283/قانون-اساسی-لبنان قانون اساسی لبنان ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 04:41:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/283/قانون-اساسی-لبنان قانون اساسی جمهوری فرانسه http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/285/قانون-اساسی-جمهوری-فرانسه قانون اساسی جمهوری فرانسه ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 04:23:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/285/قانون-اساسی-جمهوری-فرانسه