پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين جغرافیای طبیعی http://www.payam-aftab.com/fa/Afghanistanology/Geonatur Sat, 20 Oct 2018 02:32:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Sat, 20 Oct 2018 02:32:05 GMT جغرافیای طبیعی 60 جغرافیای طبیعی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/444/جغرافیای-طبیعی-افغانستان افغانستان سرزمینی است کوهستانی و محاط به خشکی که در نیم کره شرقی بین ۲۹ درجه و ۳۱ دقیقه و ۳۸ درجه و ۳۰ دقیقه عرض شمالی و ۷۵ درجه و ۶۰ درجه و ۳۱ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع گردیده است. ]]> جغرافیای طبیعی Tue, 04 Dec 2007 04:50:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/444/جغرافیای-طبیعی-افغانستان وضعیت اقلیمی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/440/وضعیت-اقلیمی آب و هوای افغانستان در مجموع خشک و بری است و تفاوت گرما و سرما در شب و روز و فصول مختلف زیاد می باشد..... ]]> جغرافیای طبیعی Tue, 04 Dec 2007 04:43:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/440/وضعیت-اقلیمی کوه های مهم و ارتفاعات http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/442/کوه-های-مهم-ارتفاعات همان طوری که گفته شد افغانستان کشور کوهستانی است که حدود دو سوم آن را کوه ها تشکیل می دهد...... ]]> جغرافیای طبیعی Tue, 04 Dec 2007 04:42:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/442/کوه-های-مهم-ارتفاعات رودها و دریاچه‌های افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/441/رودها-دریاچه-های-افغانستان افغانستان از لحاظ رودخانه‌ها به چهار حوضه تقسیم می‌شود که عبارت اند از: حوضهٔ آمودریا، حوضهٔ کابل، حوضهٔ هریرود و حوضهٔ هلمند ارغنداب. ]]> جغرافیای طبیعی Tue, 04 Dec 2007 04:42:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/441/رودها-دریاچه-های-افغانستان اهمیت استراتژیکی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/443/اهمیت-استراتژیکی سرزمین افغانستان به دلیل این که بین آسیای مرکزی، ایران، شبه قاره ی هند و چین واقع شده است...... ]]> جغرافیای طبیعی Tue, 04 Dec 2007 04:41:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/443/اهمیت-استراتژیکی