پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين سایر مطالب vfra8t5.g49n5khg4^.x98tqchxg,x,j4gk49k..7t15nwuh9gc4.html Mon, 29 Nov 2021 00:20:29 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Mon, 29 Nov 2021 00:20:29 GMT سایر مطالب 60 حزب وحدت اسلامی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/473/حزب-وحدت-اسلامی-افغانستان حزب وحدت اسلامی افغانستان، از جمله احزابی است که در اواخر سال‌های دوران جهاد، تحت شرایط خاص داخلی و خارجی عملاً به شکل ائتلافی از ۹ گروه جهادی شیعهٔ افغانستان، پا به عرصهٔ وجود گذاشت. ]]> احزاب و سازمان‌ها Wed, 05 Dec 2007 08:34:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/473/حزب-وحدت-اسلامی-افغانستان حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/469/حزب-وحدت-اسلامی-ملت-افغانستان حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان، شاخهٔ انشعابی از حزب وحدت اسلامی (جناح خلیلی) است که آقای قربان علی عرفانی یکاولنگی، به نام خود در وزارت عدلیه ثبت کرده‌است، ]]> احزاب و سازمان‌ها Wed, 05 Dec 2007 13:01:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/469/حزب-وحدت-اسلامی-ملت-افغانستان حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/468/حزب-وحدت-ملی-اسلامی-افغانستان ​حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان، همان حزب و حدت اسلامی (شاخهٔ اکبری) است که مانند سایر شاخه‌های بالفعل و بالقوهٔ حزب وحدت سابق تغییر عنوان و ماهیت داده و با نام جدید به ریاست جناب آقای اکبری در تاریخ ۴/۸/۱۳۸۳ در وزارت عدلیه ثبت شده‌است. ]]> احزاب و سازمان‌ها Wed, 05 Dec 2007 13:02:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/468/حزب-وحدت-ملی-اسلامی-افغانستان حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/470/حزب-وحدت-اسلامی-مردم-افغانستان حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، گروه انشعابی از حزب وحدت اسلامی افغانستان (جناح خلیلی) است که به رهبری محمد محقق تشکیل شده‌است. ]]> احزاب و سازمان‌ها Wed, 05 Dec 2007 13:01:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/470/حزب-وحدت-اسلامی-مردم-افغانستان حزب حرکت ملی وحدت افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/543/حزب-حرکت-ملی-وحدت-افغانستان ​حزب حرکت ملی وحدت افغانستان، آن طوری که در اساسنامهٔ آن ادعا شده‌است در سال ۱۳۶۱ تأسیس شده و رهبری آن را آقای دکتر محمد نادرآتش، به عهده دارد. ]]> احزاب و سازمان‌ها Wed, 05 Dec 2007 13:26:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/543/حزب-حرکت-ملی-وحدت-افغانستان حزب‌الله افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/595/حزب-الله-افغانستان ​حزب‌الله افغانستان (God's Party of Afghanistan)، یکی از مهمترین گروه‌های جهادی شیعه افغانستان در حوزه جنوب غرب این کشور به‌شمار می‌رود. ]]> احزاب و سازمان‌ها Tue, 11 Dec 2007 07:28:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/595/حزب-الله-افغانستان ​حزب وحدت اقوام ملی اسلامی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/480/حزب-وحدت-اقوام-ملی-اسلامی-افغانستان ​حزب وحدت اقوام ملی اسلامی افغانستان طوری که در اساسنامهٔ آن آمده‌است در سال ۱۳۵۹ به رهبری آقای محمد شاه خوگیانی، بطور غیررسمی تأسیس شده و در سال ۱۳۸۳ در وزارت عدلیه ثبت گردیده‌است. ]]> احزاب و سازمان‌ها Wed, 05 Dec 2007 05:59:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/480/حزب-وحدت-اقوام-ملی-اسلامی-افغانستان حزب صلح و وحدت ملی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/512/حزب-صلح-وحدت-ملی-افغانستان ​در سال ۱۳۸۰ در ابتدا حزبی تحت عنوان «شورای صلح و وحدت ملی افغانستان» توسط قاضی عبدالقادر امامی، تأسیس شد که بعداً به «حزب صلح و وحدت ملی افغانستان» تغییر نام داد. ]]> احزاب و سازمان‌ها Wed, 05 Dec 2007 06:08:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/512/حزب-صلح-وحدت-ملی-افغانستان حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/492/حزب-محاذ-ملی-اسلامی-افغانستان حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان که عنوان اصلی آن «محاذ ملی اسلامی افغانستان» است در مورخهٔ ۱۲/۱۲/۱۳۵۷، توسط پیر سید احمد گیلانی رهبر فرقهٔ قادری، یکی از فرق تصوف، در پاکستان تأسیس شد. ]]> احزاب و سازمان‌ها Wed, 05 Dec 2007 06:19:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/492/حزب-محاذ-ملی-اسلامی-افغانستان حزب دموکراتیک خلق افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/532/حزب-دموکراتیک-خلق-افغانستان حزب دموکراتیک خلق افغانستان (People's Democratic Party of Afghanistan)، بطور نسبی مهمترین، سازمان یافته‌ترین و فراگیرترین حزب سیاسی کمونیستی در افغانستان بود که با انجام کودتای هفتم ثور سال ۱۳۵۷ قدرت سیاسی را در دست گرفت و بحرانی را که منجر به ویرانی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان شد و پیامدهای آن هنوز ادامه دارد آغاز کرد. ]]> احزاب و سازمان‌ها Wed, 05 Dec 2007 05:27:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/532/حزب-دموکراتیک-خلق-افغانستان