پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين قوانین http://www.payam-aftab.com/fa/Afghanistanology/Laws Wed, 15 Aug 2018 22:54:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Wed, 15 Aug 2018 22:54:53 GMT قوانین 60 كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/30976/كنوانسيون-مربوط-به-وضع-پناهندگان ]]> قوانین Sun, 28 Dec 2014 06:49:04 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/30976/كنوانسيون-مربوط-به-وضع-پناهندگان دانلود قانون رسانه‌های همگانی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26372/دانلود-قانون-رسانه-های-همگانی قانون رسانه‌های همگانی در سال ۱۳۸۸ از سوی رئیس جمهور توشیح شد. شما می‌توانید متن اصلی این قانون را به دو زبان فارسی و پشتو از لینک زیر دانلود نمایید. ]]> قوانین Wed, 12 Feb 2014 07:38:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26372/دانلود-قانون-رسانه-های-همگانی متن کامل قانون جدید انتخابات(تاریخ توشیح: ۱۵/۵/۱۳۹۲)+لینک دانلود http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26200/متن-کامل-قانون-جدید-انتخابات-تاریخ-توشیح-۱۵-۵-۱۳۹۲-لینک-دانلود قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری که در ۱۵ اسد سال جاری از سوی رئیس جمهور توشیح شد مشتمل بر قـانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است را در این مطلب مشاهده نمایید. ]]> قوانین Sat, 01 Feb 2014 07:18:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26200/متن-کامل-قانون-جدید-انتخابات-تاریخ-توشیح-۱۵-۵-۱۳۹۲-لینک-دانلود متن کامل قانون جدید انتخابات(تاریخ توشیح: ۱۵/۵/۱۳۹۲)+لینک دانلود http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26184/متن-کامل-قانون-جدید-انتخابات-تاریخ-توشیح-۱۵-۵-۱۳۹۲-لینک-دانلود نام جریده رسمی: قـانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی . قانون انتخابات تاریخ نشر در جریده رسمی: دوشنبه, ۰۵ آگست ۲۰۱۳ تاریخ نشر به اساس هجری شمسی در جریده رسمی: ۱۳۹۲-۰۵-۱۵ شماره چاپ در جریده رسمی: ۱۱۱۲ تاریخ توشیح: دوشنبه, ۰۵ آگست ۲۰۱۳ تاریخ نشر: دوشنبه, ۰۵ آگست ۲۰۱۳ تاریخ انفاذ: دوشنبه, ۰۵ آگست ۲۰۱۳ تاریخ توشح به اساس هجری شمسی: ۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ]]> قوانین Thu, 30 Jan 2014 09:22:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26184/متن-کامل-قانون-جدید-انتخابات-تاریخ-توشیح-۱۵-۵-۱۳۹۲-لینک-دانلود متن کامل قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان(تصویب شده) http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5686/متن-کامل-قانون-احوال-شخصیه-شیعیان-افغانستان-تصویب-شده ]]> قوانین Tue, 23 Dec 2008 09:49:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5686/متن-کامل-قانون-احوال-شخصیه-شیعیان-افغانستان-تصویب-شده پیش نویس قانون احوال شخصیه (دانلود) http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5674/پیش-نویس-قانون-احوال-شخصیه-دانلود احوال شخصیه ]]> قوانین Mon, 22 Dec 2008 05:42:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5674/پیش-نویس-قانون-احوال-شخصیه-دانلود قانون انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/252/قانون-انتخابات-جمهوری-اسلامی-افغانستان قانون انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 03:18:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/252/قانون-انتخابات-جمهوری-اسلامی-افغانستان قانون مدنی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/248/قانون-مدنی قانون مدنی ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 02:02:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/248/قانون-مدنی قانون اجراآت جزایی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/256/قانون-اجراآت-جزایی-افغانستان سال ۱۳۴۴ هـ‌ش قانون اجراآت جزائی فهرست کتاب اول دعوای جزائی ـ‌ گرد آوردن دلائل تحقیق ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 01:58:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/256/قانون-اجراآت-جزایی-افغانستان