پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين قوانین http://www.payam-aftab.com/fa/Afghanistanology/Laws Fri, 25 Sep 2020 20:26:54 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Fri, 25 Sep 2020 20:26:54 GMT قوانین 60 كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/30976/كنوانسيون-مربوط-به-وضع-پناهندگان ]]> قوانین Sun, 28 Dec 2014 07:49:04 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/30976/كنوانسيون-مربوط-به-وضع-پناهندگان قانون رسانه‌های همگانی + دانلود http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26372/قانون-رسانه-های-همگانی-دانلود «قانون رسانه‌های همگانی» در تاریخ ۱۰ سنبه/شهریور ۱۳۸۷ توسط مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) تصویب شد. این قانون در تاریخ ۹ سرطان/تیر ۱۳۸۷ توسط «حامد کرزی» رئیس‌جمهور وقت افغانستان توشیح شد. قانون رسانه‌های همگانی در تاریخ ۱۵ سرطان/تیر ۱۳۸۸ در شماره ۹۸۶ جریده رسمی وزارت عدلیه منتشر گردید. ]]> قوانین Wed, 12 Feb 2014 08:38:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26372/قانون-رسانه-های-همگانی-دانلود متن کامل قانون انتخابات (مصوب ۱۳۹۲) + لینک دانلود http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26184/متن-کامل-قانون-انتخابات-مصوب-۱۳۹۲-لینک-دانلود این قانون به تأسی از حکم مواد سی و سوم، هشتاد و ششم و یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی به منظور انتخابات ریاست جمهوری مندرج مواد (۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۵ و ۶۷)، انتخابات شورای ملی مندرج مواد (۸۳، ۸۴، ۸۵ و ۸۶) و انتخابات شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه‌ها مندرج مواد (۱۳۸ و ۱۴۰)، شاروالی و مجالس آن مندرج مادهٔ (۱۴۱) قانون اساسی وضع گردیده‌است. ]]> قوانین Thu, 30 Jan 2014 10:22:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26184/متن-کامل-قانون-انتخابات-مصوب-۱۳۹۲-لینک-دانلود آشنایی با تاریخ تدوین قانون اساسی در افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/85061/آشنایی-تاریخ-تدوین-قانون-اساسی-افغانستان در افغانستان سال ۱۳۰۱ش آغاز تدوین و تصویب قوانین و نظام‌نامه‌ها محسوب می‌شود. در این سال برای اولین‌بار طرح قانون اساسی افغانستان با عنوان «نظام‌نامه اساسی دولت‌علیه افغانستان» در ۷۳ ماده توسط رژیم شاه امان‌الله تهیه شد و در زمستان همان سال (۱۰ حوت ۱۳۰۱) در لویه‌جرگه جلال‌آباد مرکب از ۸۷۲ نفر به تصویب رسید و در لویه‌جرگه پنج‌شنبه ۲۰ سرطان الی ۹ اسد ۱۳۰۳ش در پغمان، مرکب از ۱۰۵۲ نفر، باز هم تصویب آن مورد تأکید قرار گرفت. ]]> قوانین Sun, 05 Jan 2014 06:57:21 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/85061/آشنایی-تاریخ-تدوین-قانون-اساسی-افغانستان پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع جمهوری اسلامی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5674/پیش-نویس-قانون-احوال-شخصیه-اهل-تشیع-جمهوری-اسلامی-افغانستان شورای تدوین پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، در قالب دو گروه فقه (ده نفر) و حقوق اسلامی (سه نفر) در سرطان ۱۳۸۴ خورشیدی، تحقیقات علمی و تخصصی خود را، در طی مراحل ذیل آغاز کرده و در اسد (مرداد) ۱۳۸۵ خورشیدی، به انجام رساندند. ]]> قوانین Mon, 22 Dec 2008 06:42:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5674/پیش-نویس-قانون-احوال-شخصیه-اهل-تشیع-جمهوری-اسلامی-افغانستان متن کامل «قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان» http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/259/متن-کامل-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-افغانستان قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان که دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می‌باشد، عالی‌ترین سند حقوقی کشور محسوب می‌گردد. کار بررسی و تصویب این قانون توسط لویه جرگه قانون اساسی در ۲۲ قوس/آذر ۱۳۸۲ آغاز و در ۱۴ جدی/دی به تصویب رسید و توسط «حامد کرزی» رئیس‌جمهوری انتقالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ ۶ دلو/بهمن ۱۳۸۲ توشیح گردید. متن توشیح شده این قانون، در ۷ دلو/بهمن ۱۳۸۲ از طریق رسانه‌های دولتی و غیردولتی و چند روز بعد توسط دارالانشای کمیسیون قانون اساسی و همچنین در شماره ۸۱۸ جریده رسمی مؤرخ ۸ دلو/بهمن ۱۳۸۲ منتشر شد. ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 09:54:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/259/متن-کامل-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-افغانستان متن کامل قانون مدنی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/249/متن-کامل-قانون-مدنی-افغانستان «قانون مدنی افغانستان» در تاریخ یکشنبه ۷ جدی/دی ۱۳۵۵ توسط مجلس عالی وزرا تصویب شد. این قانون در تاریخ ۱۵ جدی/دی ۱۳۵۵ در شماره ۳۵۳ «جریده رسمی» وزارت عدلیه منتشر گردید. ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 07:07:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/249/متن-کامل-قانون-مدنی-افغانستان متن کامل «قانون رسانه‌های همگانی» http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/251/متن-کامل-قانون-رسانه-های-همگانی «قانون رسانه‌های همگانی» در تاریخ ۱۰ سنبه/شهریور ۱۳۸۷ توسط مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) تصویب شد. این قانون در تاریخ ۹ سرطان/تیر ۱۳۸۷ توسط «حامد کرزی» رئیس‌جمهور وقت افغانستان توشیح شد. قانون رسانه‌های همگانی در تاریخ ۱۵ سرطان/تیر ۱۳۸۸ در شماره ۹۸۶ جریده رسمی وزارت عدلیه منتشر گردید. ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 04:30:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/251/متن-کامل-قانون-رسانه-های-همگانی قانون انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان (مصوب ۱۳۸۳) http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/252/قانون-انتخابات-جمهوری-اسلامی-افغانستان-مصوب-۱۳۸۳ اولین «قانون انتخابات افغانستان» پس از حکومت طالبان در تاریخ یکشنبه ۷ جوزا/خرداد ۱۳۸۳ توسط «حامد کرزی» رئیس‌جمهور وقت کشور توشیح شد. این قانون در تاریخ ۱۰ جوزا/خرداد ۱۳۸۳ در شماره ۸۲۹ «جریده رسمی» وزارت عدلیه منتشر گردید. ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 04:18:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/252/قانون-انتخابات-جمهوری-اسلامی-افغانستان-مصوب-۱۳۸۳ قانون اصول محاکمات تجارتی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/255/قانون-اصول-محاکمات-تجارتی «قانون اصول محاکمات تجارتی» در تاریخ ۱۷ حوت/اسفند ۱۳۴۳ در شماره ۱۷ جریده رسمی وزارت عدلیه منتشر گردید. ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 03:30:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/255/قانون-اصول-محاکمات-تجارتی