پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين مقاله و تحلیل vfrhr0f.123nft.a23jut4g1u1u231ejyg.fodyt0.2tngkz132.html Tue, 26 May 2020 10:49:09 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Tue, 26 May 2020 10:49:09 GMT مقاله و تحلیل 60 کوثر پیامبر در سلیمان کوه؛ طوایف سادات پشتون (قسمت ۳) http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/62997/کوثر-پیامبر-سلیمان-کوه-طوایف-سادات-پشتون-قسمت-۳ در این بخش سیّدشریف از قوم کوتی، سیّدزایی از قوم ترین، سیّدمعالی و نواب علی محمدخان معرفی می‌شوند. ]]> افغانستان‌ شناسی Tue, 17 Jan 2017 13:01:26 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/62997/کوثر-پیامبر-سلیمان-کوه-طوایف-سادات-پشتون-قسمت-۳ کوثر پیامبر در سلیمان کوه؛ طوایف سادات پشتون (قسمت ۲) http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/62966/کوثر-پیامبر-سلیمان-کوه-طوایف-سادات-پشتون-قسمت-۲ در این بخش سیّدحسن، سرسلسلۀ قوم خوندی، سیّداسحاق، سرسلسلۀ قوم بختیاری، سیّدمحمد گیسو دراز، سرسلسلۀ سادات اشترانی، سیّدسرمست علی(شاه حسین) سرسلسلۀ قوم متی، معرفی می‌شوند. ]]> افغانستان‌ شناسی Tue, 17 Jan 2017 07:56:13 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/62966/کوثر-پیامبر-سلیمان-کوه-طوایف-سادات-پشتون-قسمت-۲ تصویری از شهر کابل (سالیان ۱۳۸۴، ۸۵ و ۸۷)/رسول پویان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/report/25009/تصویری-شهر-کابل-سالیان-۱۳۸۴-۸۵-۸۷-رسول-پویان پیام آفتاب: آقای رسول پویان یکی از نویسندگان پرکار و همکار سایت پیام آفتاب تجربیات و یافته های خود را از شهر کابل در سال ها ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ تدوین کرده که به صورت گزارش تقدیم می شود. ]]> سیاسی و امنیتی Mon, 04 Nov 2013 06:42:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/report/25009/تصویری-شهر-کابل-سالیان-۱۳۸۴-۸۵-۸۷-رسول-پویان