پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين مقاله و تحلیل vfrhr0f.123nft.a23jut4g1u1u231ejyg.fodyt0.2tngkz132.html Sat, 17 Apr 2021 09:23:09 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Sat, 17 Apr 2021 09:23:09 GMT مقاله و تحلیل 60 ​مصرع، دریچه آشنایی با بیدل http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/93620/مصرع-دریچه-آشنایی-بیدل شاید آسان‌ترین راه برای ورود به دنیای بیدل، دریچه مصرع باشد؛ یعنی اندیشیدن به مصرع و نه بیت، یا کل یک غزل. ]]> علمی، فرهنگی، ورزشی Sun, 02 Aug 2020 06:56:50 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/93620/مصرع-دریچه-آشنایی-بیدل ​شهید علامه بلخی شاعر آزادی‌خواهی و استبدادستیزی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/93453/شهید-علامه-بلخی-شاعر-آزادی-خواهی-استبدادستیزی شهید علامه سید اسماعیل بلخی بنیانگذار ادبیات انقلابی افغانستان و از علمای شهیری بود که در دوران سیاه اختناق و خفقان ستم‌شاهی، فریاد آزادی‌خواهی سر داد. ]]> چهره های افغانستان Sun, 19 Jul 2020 04:24:16 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/93453/شهید-علامه-بلخی-شاعر-آزادی-خواهی-استبدادستیزی آموختنی‌هایی از هفت و هشت ثور / سرور دانش http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/79695/آموختنی-هایی-هفت-هشت-ثور-سرور-دانش رویدادهای مهم ۸ و ۷ ثور که از باب یک اتفاق بسیار جالب تقویمی، به صورت معنادار پشت سر هم قرار گرفته‌اند، واقعاً هم دو پدیده مرتبط به هم اما کاملاً به صورت دو خط متقاطع، دو مسیر کاملاً متضاد داشتند، ولی هر دو نشان دهنده تحولات شگرف تاریخ سیاسی کشور ما هستند. ]]> سیاسی و امنیتی Sun, 29 Apr 2018 05:29:23 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/79695/آموختنی-هایی-هفت-هشت-ثور-سرور-دانش کوثر پیامبر در سلیمان کوه؛ طوایف سادات پشتون (قسمت ۳) http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/62997/کوثر-پیامبر-سلیمان-کوه-طوایف-سادات-پشتون-قسمت-۳ در این بخش سیّدشریف از قوم کوتی، سیّدزایی از قوم ترین، سیّدمعالی و نواب علی محمدخان معرفی می‌شوند. ]]> افغانستان‌ شناسی Tue, 17 Jan 2017 13:01:26 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/62997/کوثر-پیامبر-سلیمان-کوه-طوایف-سادات-پشتون-قسمت-۳ ​نام ایران و پیشینه فارسی دری - بخش پنجم و پایانی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93627/نام-ایران-پیشینه-فارسی-دری-بخش-پنجم-پایانی این گرز و سنان شاه اسماعیل صفوی بود که الوند شاه آق قیونلو و شیروانشاه و شیبک‌خان و واپسین امیران تیموری و ایلخانی را برانداخت؛ و با همه زیر و بمهای روزگار، آن ایران کمابیش تا امروز بر جای مانده، هرچند ایرانِ فرهنگی همچنان بر پهنه‌ای فراختر، پا به پای زبان فارسی و آیینها و سنتهای مشترک چون نوروز، گسترده‌است. ]]> علمی، فرهنگی، ورزشی Sun, 02 Aug 2020 07:12:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93627/نام-ایران-پیشینه-فارسی-دری-بخش-پنجم-پایانی ​نام ایران و پیشینه فارسی دری - بخش چهارم http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93626/نام-ایران-پیشینه-فارسی-دری-بخش-چهارم جهانشاه پس از سی و سه سال فرمانروایی، به جنگ اوزون حسن آق قیونلو حاکم دیار بکر (که هنوز سرزمینی ایرانی بود) رفت و به دست او کشته شد. پیکرش را به تبریز آوردند و در مسجد کبود که بنای آن یادگار اوست، به خاک سپردند. مسجد کبود شباهتی به مسجد گوهرشاد مشهد دارد که آن نیز به همت گوهرشاد آغا ـ عمه جهانشاه قراقیونلو و همسر شاهرخ تیموری ـ ساخته شده‌است. ]]> علمی، فرهنگی، ورزشی Sat, 01 Aug 2020 07:09:56 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93626/نام-ایران-پیشینه-فارسی-دری-بخش-چهارم ​نام ایران و پیشینه فارسی دری - بخش سوم http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93625/نام-ایران-پیشینه-فارسی-دری-بخش-سوم نکته جالب اینکه این نامه امیر ازبک به پادشاه چرکس مصر، نه به عربی یا ترکی، بلکه چنان‌که دیده شد، به فارسی است. تیمور فارسی‌دان و شعرشناس هم بود؛ ولی همیشه می‌خواستم بدانم چرا تیمور به ایران آن یورشها را آورده‌است که پس از دیدن این فتح‌نامه دریافتم: مردم ایران بدجنس بوده‌اند و فسق و فجور می‌کرده‌اند، به دیدار پدر و مادر و خویشان نمی‌رفته‌اند و ظلم و تعدی و کید و غدر می‌کرده‌اند! ایشان تأخیر چنگیز را جبران و ایران را از وجود ایرانیان مصفا فرموده‌اند! آفرین! دست‌کم نام ایران را عوض نکرده‌اند! ]]> علمی، فرهنگی، ورزشی Thu, 30 Jul 2020 07:08:23 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93625/نام-ایران-پیشینه-فارسی-دری-بخش-سوم ​نام ایران و پیشینه فارسی دری ـ بخش دوم http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93624/نام-ایران-پیشینه-فارسی-دری-بخش-دوم تأکید من بر ذکر اسامی سلاطین معاصر مولانا، تکرار تاریخهای ملالت‌بار نیست. پس بگذارید اضافه کنم که سلسله این شاهان پس از کیخسرو سوم با مسعود دوم و سوم و فرامرز و کیقباد سوم ادامه یافت. تا اینکه بساط آنان در ۱۳۰۷م به دست عثمان‌بیک برچیده و مرکز دولت از قونیه به بورسا ـ پایتخت دولت عثمانی ـ منتقل شد. پس از فتح قسطنطنیه در ۱۴۵۳م، پایتخت به استانبول و پس از جنگ جهانی اول و برقراری جمهوری، به انگوریه (آنقورهر آنکارا) منتقل شد. ]]> علمی، فرهنگی، ورزشی Wed, 29 Jul 2020 07:07:29 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93624/نام-ایران-پیشینه-فارسی-دری-بخش-دوم نام ایران و پیشینه فارسی دری - بخش اول http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93623/نام-ایران-پیشینه-فارسی-دری-بخش-اول نام ایران از دوران ساسانیان بر سرزمینی نهاده شد که تیره‌های گوناگون مردمانی در گذر هزاره‌ها در آنجا بودند یا به آنجا آمده و با هم درآمیخته و خانواده و فرهنگی با همسانیهای سرزمینی و تفاوتهای بومی و اقلیمی پدیدآورده بودند. اقوامی که بخشهای بزرگی از آنها از جایی در گذشته‌های دور آمده بودند و خود را از تیرة «ایر» می‌دانستند، جمع آن را «ایران» خواندند که هم نام سرزمینشان شد و هم نام مردمانش، و آنانی را که بیرون از آن دایره بزرگ بودند، «اَنیران» یعنی غیر ایران نامیدند. ]]> علمی، فرهنگی، ورزشی Tue, 28 Jul 2020 07:00:31 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93623/نام-ایران-پیشینه-فارسی-دری-بخش-اول کوثر پیامبر در سلیمان کوه؛ طوایف سادات پشتون (قسمت ۲) http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/62966/کوثر-پیامبر-سلیمان-کوه-طوایف-سادات-پشتون-قسمت-۲ در این بخش سیّدحسن، سرسلسلۀ قوم خوندی، سیّداسحاق، سرسلسلۀ قوم بختیاری، سیّدمحمد گیسو دراز، سرسلسلۀ سادات اشترانی، سیّدسرمست علی(شاه حسین) سرسلسلۀ قوم متی، معرفی می‌شوند. ]]> افغانستان‌ شناسی Tue, 17 Jan 2017 07:56:13 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/62966/کوثر-پیامبر-سلیمان-کوه-طوایف-سادات-پشتون-قسمت-۲