پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين سایر مطالب vfrdpea.myt0a2lmy^.btpe,clbmhbhwym2yt2..ie6a0sxltmcy.html Sun, 11 Apr 2021 18:20:24 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Sun, 11 Apr 2021 18:20:24 GMT سایر مطالب 60 قانون اجراآت جزائی افغانستان مصوب سال ۱۳۴۴ http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/257/قانون-اجراآت-جزائی-افغانستان-مصوب-سال-۱۳۴۴ نخستین قانون اجراآت جزائی افغانستان در سال ۱۳۴۴ هجری شمسی تصویب شد. قانون اجراآت جزایی جدید افغانستان نیز در سال ۱۳۹۱ به شورای ملی ارسال شد و هر دو مجلس شورای ملی بعد از یک سال کار و بحث در کمیسیون‌های مختلف، آن را تصویب کردند. در ادامه متن کامل قانون اجراآت جزائی افغانستان مصوب سال ۱۳۴۴ هجری شمسی می‌آید. ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 03:16:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/257/قانون-اجراآت-جزائی-افغانستان-مصوب-سال-۱۳۴۴ متن کامل قانون انتخابات (مصوب ۱۳۹۲) + لینک دانلود http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26184/متن-کامل-قانون-انتخابات-مصوب-۱۳۹۲-لینک-دانلود این قانون به تأسی از حکم مواد سی و سوم، هشتاد و ششم و یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی به منظور انتخابات ریاست جمهوری مندرج مواد (۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۵ و ۶۷)، انتخابات شورای ملی مندرج مواد (۸۳، ۸۴، ۸۵ و ۸۶) و انتخابات شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه‌ها مندرج مواد (۱۳۸ و ۱۴۰)، شاروالی و مجالس آن مندرج مادهٔ (۱۴۱) قانون اساسی وضع گردیده‌است. ]]> قوانین Thu, 30 Jan 2014 09:22:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26184/متن-کامل-قانون-انتخابات-مصوب-۱۳۹۲-لینک-دانلود متن کامل «قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان» http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/259/متن-کامل-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-افغانستان قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان که دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می‌باشد، عالی‌ترین سند حقوقی کشور محسوب می‌گردد. کار بررسی و تصویب این قانون توسط لویه جرگه قانون اساسی در ۲۲ قوس/آذر ۱۳۸۲ آغاز و در ۱۴ جدی/دی به تصویب رسید و توسط «حامد کرزی» رئیس‌جمهوری انتقالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ ۶ دلو/بهمن ۱۳۸۲ توشیح گردید. متن توشیح شده این قانون، در ۷ دلو/بهمن ۱۳۸۲ از طریق رسانه‌های دولتی و غیردولتی و چند روز بعد توسط دارالانشای کمیسیون قانون اساسی و همچنین در شماره ۸۱۸ جریده رسمی مؤرخ ۸ دلو/بهمن ۱۳۸۲ منتشر شد. ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 08:54:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/259/متن-کامل-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-افغانستان متن کامل قانون مدنی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/249/متن-کامل-قانون-مدنی-افغانستان «قانون مدنی افغانستان» در تاریخ یکشنبه ۷ جدی/دی ۱۳۵۵ توسط مجلس عالی وزرا تصویب شد. این قانون در تاریخ ۱۵ جدی/دی ۱۳۵۵ در شماره ۳۵۳ «جریده رسمی» وزارت عدلیه منتشر گردید. ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 06:07:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/249/متن-کامل-قانون-مدنی-افغانستان قانون اصول محاکمات تجارتی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/255/قانون-اصول-محاکمات-تجارتی «قانون اصول محاکمات تجارتی» در تاریخ ۱۷ حوت/اسفند ۱۳۴۳ در شماره ۱۷ جریده رسمی وزارت عدلیه منتشر گردید. ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 02:30:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/255/قانون-اصول-محاکمات-تجارتی متن کامل «قانون رسانه‌های همگانی» http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/251/متن-کامل-قانون-رسانه-های-همگانی «قانون رسانه‌های همگانی» در تاریخ ۱۰ سنبه/شهریور ۱۳۸۷ توسط مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) تصویب شد. این قانون در تاریخ ۹ سرطان/تیر ۱۳۸۷ توسط «حامد کرزی» رئیس‌جمهور وقت افغانستان توشیح شد. قانون رسانه‌های همگانی در تاریخ ۱۵ سرطان/تیر ۱۳۸۸ در شماره ۹۸۶ جریده رسمی وزارت عدلیه منتشر گردید. ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 03:30:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/251/متن-کامل-قانون-رسانه-های-همگانی قانون رسانه‌های همگانی + دانلود http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26372/قانون-رسانه-های-همگانی-دانلود «قانون رسانه‌های همگانی» در تاریخ ۱۰ سنبه/شهریور ۱۳۸۷ توسط مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) تصویب شد. این قانون در تاریخ ۹ سرطان/تیر ۱۳۸۷ توسط «حامد کرزی» رئیس‌جمهور وقت افغانستان توشیح شد. قانون رسانه‌های همگانی در تاریخ ۱۵ سرطان/تیر ۱۳۸۸ در شماره ۹۸۶ جریده رسمی وزارت عدلیه منتشر گردید. ]]> قوانین Wed, 12 Feb 2014 07:38:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26372/قانون-رسانه-های-همگانی-دانلود گزارش نقد «پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان» در قم http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/5376/گزارش-نقد-پیش-نویس-قانون-احوال-شخصیه-اهل-تشیع-افغانستان-قم به تاریخ ۷ قوس/آذر ۱۳۸۷، در سالن اجتماعات مدرسهٔ «تخصصی فقه و اصول» -وابسته به جامعة المصطفی(ع) العالمیه-، «پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان» مورد نقد و بررسی قرار گرفت. ]]> سیاسی و امنیتی Sun, 30 Nov 2008 02:14:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/5376/گزارش-نقد-پیش-نویس-قانون-احوال-شخصیه-اهل-تشیع-افغانستان-قم پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع جمهوری اسلامی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5674/پیش-نویس-قانون-احوال-شخصیه-اهل-تشیع-جمهوری-اسلامی-افغانستان شورای تدوین پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، در قالب دو گروه فقه (ده نفر) و حقوق اسلامی (سه نفر) در سرطان ۱۳۸۴ خورشیدی، تحقیقات علمی و تخصصی خود را، در طی مراحل ذیل آغاز کرده و در اسد (مرداد) ۱۳۸۵ خورشیدی، به انجام رساندند. ]]> قوانین Mon, 22 Dec 2008 05:42:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5674/پیش-نویس-قانون-احوال-شخصیه-اهل-تشیع-جمهوری-اسلامی-افغانستان قانون اجراآت جزایی افغانستان مصوب سال ۱۳۹۲ http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/256/قانون-اجراآت-جزایی-افغانستان-مصوب-سال-۱۳۹۲ قانون اجراآت جزایی که پیش نویس آن بحث‌ها و اعتراض‌های زیادی را موجب شد، با انجام اصلاحاتی در تاریخ یکشنبه ۴ حوت ۱۳۹۲ توسط حامد کرزی رئیس‌جمهور وقت کشور توشیح شد. ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 01:58:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/256/قانون-اجراآت-جزایی-افغانستان-مصوب-سال-۱۳۹۲