پایگاه خبری پیام آفتاب 4 سنبله 1398 ساعت 18:21 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90704/یوسف-رشید-نظارت-انتخابات-نبود-حمایت-های-مالی-بین-المللی-ناممکن-خواهد -------------------------------------------------- عنوان : یوسف رشید: نظارت بر انتخابات در نبود حمایت‌های مالی بین‌المللی ناممکن خواهد بود -------------------------------------------------- رئیس اجرایی فیفا می‌گوید نهادهای داخلی ناظر بر روند انتخابات با توجه به امکانات محدود، تلاش خواهند کرد روند انتخابات را زیر نظارت داشته باشند، اما تطبیق برنامه‌های نظارتی همه‌شمول آنان در نبود حمایت‌های مالی ناممکن خواهد بود. متن : نهادهای داخلی ناظر بر روند انتخابات، برگزاری انتخابات شفاف و دور از تقلب را نیازمند نظارت جدی نهادهای داخلی و بین المللی عنوان می کنند، اما می گویند نقش نظارتی این نهادها در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، به دلیل بی توجهی سازمان های جهانی کم رنگ خواهد بود. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) در گفتگو با رسانه ها گفت از آن جایی که ناظران بین المللی به دلیل نبود امنیت نمی توانند روند انتخابات را به گونه جدی زیر نظارت داشته باشند، مسئولیت نظارت این روند به دوش ناظران داخلی است. رشید بی توجهی سازمان های بین المللی و نبود حمایت مالی آنان از ناظران داخلی را سبب عملی نشدن برنامه های نظارتی نهادهای ناظر داخلی عنوان کرد و افزود: تا کنون هیچ تعهد مالی از سوی سازمان های بین المللی به ناظران داخلی صورت نگرفته است. با این حال، رئیس اجرایی فیفا می گوید نهادهای داخلی ناظر بر روند انتخابات با توجه به امکانات محدود، تلاش خواهند کرد روند انتخابات را زیر نظارت داشته باشند، اما تطبیق برنامه های نظارتی همه شمول آنان در نبود حمایت های مالی ناممکن خواهد بود.