پایگاه خبری پیام آفتاب 11 قوس 1397 ساعت 9:59 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/86411/۴۴۰۰-تن-کالا-راه-طریق-دهلیزهای-هوایی-صادر -------------------------------------------------- عنوان : ۴۴۰۰ تن کالا از راه طریق دهلیزهای هوایی صادر شد -------------------------------------------------- ​دفتر مشاور رئیس‌جمهور در امور مالی و بانکی، می‌گوید که تا کنون بیش از ۴۴۰۰ تُن کالا از مسیر دهلیزهای هوایی به خارج صادر شده‌است و قرار است تا پایان امسال، این رقم به پنج هزار تُن برسد. متن : بر بنیاد اطلاعات این دفتر، بهای این مقدار صادرات کالا به هشتاد میلیون دالر رسیده است و قرار است تا یک ماه دیگر این مقدار به صد میلیون دالر برسد. به نقل از طلوع نیوز، سمیر رسا، مسؤول ارتباط دفتر رئیس جمهور در امور مالی و بانکی در این باره گفت: در حال حاضر، ما روی افزایش پروازها کار می کنیم تا با شرکت های دیگر هوانوردی هم به توافق برسیم تا تعداد پروازها بیشتر شود و همین گونه روی بسته بندی و پروسس کالاها در داخل کشور که ما بتوانم با استندردهای جهانی کالاهای خودرا بیشتر صادر بکنیم. از سویی هم، اتاق تجارت و صنایع، بکارشدن دهلیزهای هوایی را برای افزایش صادرات فرآورده های کشاورزی کشور بسیار سودمند می داند و می گوید که با صادرشدن فرآورده ها از مسیر این دهلیز تا پنجاه درصد ارزش آن افزایش می یابد. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می افزاید: مفاد آن به دهقان هم رسیده است، بخاطری که تجار جنس را خریده اند و در آنجا آن را به نرخ بلند و به فایده فروخته اند و در بازار هم قیمت جنس بالا رفته است و حتی قیمت جنس در مارکیت و باغ هم بلند رفته است. بر اساس گزارش ها تا کنون بیش از سه میلیون دالر تنها برای هزینه های انتقال کالاها از مسیر دهلیزهای هوایی از سوی حکومت و بخش خصوصی پرداخت شده است.