پایگاه خبری پیام آفتاب 9 قوس 1396 ساعت 10:50 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/gallery/76223/3/گزارش-تصویری-راه-اندازی-خیمه-همدلی-نمایشگاه-نقاشی-مزارشریف -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: راه اندازی خیمهٔ همدلی و نمایشگاه نقاشی در مزارشریف -------------------------------------------------- شماری از نهادهای مدنی در ولایت بلخ خیمهٔ همدلی را برای جمع‌آوری کمک با کودکان نیازمند و بی بضاعت در شهرمزارشریف مرکز این ولایت راه اندازی کرده‌اند. متن : شماری از نهادهای مدنی در ولایت بلخ خیمهٔ همدلی را برای جمع آوری کمک با کودکان نیازمند و بی بضاعت در شهرمزارشریف مرکز این ولایت راه اندازی کرده اند. این خیمه در مقابل دروازه شهرداری مزارشریف بر پا گردیده که برای ۲ روز ادامه دارد و مردم می توانند که با حضور در این خیمهٔ کودکان یاری نمایند. سید مرتضی هاشمی برگزار کننده این برنامه می گوید که خمیهٔ همدلی برای جمع آوری کمک با کودکان نیازمند و بی بضاعت راه اندازی شده تا مردم در این کمپاین اشتراک نمایند. به گفتهٔ آقای هاشمی هدف از راه اندازی این کمپاین از یکطرف حمایت و کمک با کودکان نیازمند است و از طرف دیگر ترویج فرهنگ کمک رسانی با افراد بی بضاعت می باشد. گفتنی است که در حاشیهٔ این خیمهٔ یک نمایشگاه نقاشی و رسامی نیز راه اندازی گردیده که حدود ۵۰ عکس به نمایش گذاشته شده است. -سید حبیب الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)