پایگاه خبری پیام آفتاب 22 جدی 1397 ساعت 10:58 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/87618/۵۴-تن-دارو-مواد-خوراکی-تاریخ-گذشته-نابود-کردیم-توانایی-کنترول-کیفیت-اجناس-وارداتی-گمرک-نداریم -------------------------------------------------- رئیس صحت عامه ولایت بلخ: عنوان : ۵۴ تن دارو و مواد خوراکی تاریخ گذشته را نابود کردیم/ توانایی کنترول کیفیت اجناس وارداتی در گمرک را نداریم -------------------------------------------------- ریاست صحت عامه ولایت بلخ بیش از ۵۴ تن دارو، مواد خوراکی و لوازم آرایشی و بهداشتی را نابود کرد. ارزش مالی این اقلام بیش از ۱۴ میلیون افغانی بود. متن : دوکتور میرویس ربیع رئیس صحت عامه ولایت بلخ می گوید که این داروهادر جریان چندین ماه گذشته از بازارهای شهر مزارشریف و ولسوالی های این ولایت جمع آوری شده است. به گفتهٔ آقای ربیع این داروها و مواد خوراکی کم کیفیت و تاریخ گذشته می باشد که با حضور نمایندگان نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی از سوی ریاست صحت عامه بلخ آتش زده شده است. آقای ربیع تأکید می کند که هدف از این کار جلوگیری از فروش و عرضه داروها و مواد خوراکی کم کیفیت و تاریخ گذشته در بازارهای شهر مزارشریف می باشد. در ادارات گمرکی توانایی کنترول اموال را نداریم از سوی هم رئیس صحت عامه ولایت بلخ می گوید که جلسات مختلفی با داروفروشان عمده و پرچون برگزار می گردد تا دواهای کم کیفیت و تاریخ گذشته به بازار عرضه نشود. وی با بیان این مطلب که آنان تعهد دارند که این گونه داروها را در بازار به فروش نمی رسانند، افزود: پس از ختم معیار و تاریخ یک دارو آن دارو توسط ریاست صحت عامه ولایت بلخ جمع آوری می شود. موصوف می افزاید که در بخش جمع آوری داروهای تاریخ گذشته مشکل حل شده است، اما متأسفانه در بخش فروش مواد خوراکی کم کیفیت و تاریخ گذشته مشکل وجود دارد. آقای ربیع می پذیرد که کارمندان و منسوبین ریاست صحت عامه ولایت بلخ توانایی کنترول تمام بازارهای مواد خوراکی را ندارند و باید سایر نهادها با آنان همکاری کنند. نامبرده به ادارات گمرکی ولایت بلخ اشاره کرد و گفت: ما توانایی لازم را نداریم که تمامی اموال و اجناس وارداتی را در گمرکات بررسی کنیم و تحت کنترول داشته باشیم. رئیس صحت عامه ولایت بلخ تأکید می کند که بیشتر مواد خوراکی کم کیفیت و تاریخ گذشته از کشورهای خارجی وارد بازارهای شهر مزارشریف می شود. قابل ذکر است که آقای ربیع از نمایندگان شورای ولایتی بلخ و شهروندان مزارشریف می خواهد که برای جلوگیری از فروش و عرضه مواد خوراکی کم کیفیت و تاریخ گذشته با این اداره همکاری کنند. سید حبیب الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)