پایگاه خبری پیام آفتاب 30 جوزا 1398 ساعت 10:50 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90335/سرور-دانش-امام-ابوحنیفه-هیچ-یک-اهل-قبله-تکفیر-نمی-کرد -------------------------------------------------- عنوان : سرور دانش: امام ابوحنیفه هیچ‌ یک از اهل قبله را تکفیر نمی‌کرد -------------------------------------------------- معاون دوم ریاست جمهوری، در نخستین سمپوزیم بین‌المللی امام ابوحنیفه، گفت که فقه امام ابوحنیفه نسبت به اکثر مذاهب فقهی موجود از غنا و گستردگی خاصی برخوردار است. متن : سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، در نخستین سمپوزیم بین المللی امام ابوحنیفه، گفت که فقه امام ابوحنیفه نسبت به اکثر مذاهب فقهی موجود از غنا و گستردگی خاصی برخوردار است. دانش، روز چهارشنبه (۲۹ جوزا) در این هم اندیشی، با اشاره به زندگی امام ابوحنیفه، غنا و گستردگی فقه حنفی، تسامح و رواداری، آزادی اراده فردی، عدل گرایی و خردگرایی را از ویژگی های اساسی فقه و کلام حنفی عنوان کرد. معاون دوم ریاست جمهوری افزود که امام ابوحنیفه در فقه خود براساس شرایط زمان، مکان و مقتضیات عرف و نیازهای مسلمانان به تئوری سازی و فرضیه سازی پرداخت و به همین جهت است که فقه حنفی مانند فقه امامیه در همه ابواب فقهی دارای فروعات گسترده و مسایل بسیار زیاد و متنوع است و نوآوری های زیادی دارد. دانش تأکید کرد که افراطیتی که امروز به نام داعش و همفکران آن ظهور کرده، دشمن سرسخت افکار و سیرهٔ امام ابوحنیفه و فقه حنفی است. وی گفت که امام ابوحنیفه از افراطیت پرهیز می کرد و هیچ یک از اهل قبله را تکفیر نمی کرد ولی تندروان امروز نه تنها غیر از خود را تکفیر که مهدورالدم و واجب القتل می دانند و به همین دلیل به کشتار و ترور فقها و مردم می پردازند. معاون رئیس جمهور گفت که امروز برای همگان به اثبات رسیده که هم در سطح بین الملل و هم در سطح منطقه ای و ملی برای تحقق صلح اتفاق نظر وجود دارد و دولت افغانستان تاکنون در کمال حسن نیت از هر اقدام اعتمادسازی کار گرفته است، تنها گروه طالبان است که حتی حاضر به گفتگوی مستقیم نیست و به کشتن مردم بی گناه اصرار می ورزند. دانش علاوه کرد که در چنین حالتی حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی و دفاعی مکلف هستند که از حاکمیت ملی، جان و اموال مردم دفاع کنند. وی تأکید کرد که وظیفه همه مسلمانان و مخصوصاً علمای حنفی است که با این موج دین برانداز و ضد مذاهب فقهی مبارزه کنند. آقای دانش گفت که گروه طالبان که خود را پیرو امام ابوحنیفه می خوانند باید جواب بدهند که در کجایی آموزه های امام ابوحنیفه جنگ و کشتن و تخریب اموال عمومی اجازه داده شده است؟ در این سمپوزیم بین المللی، مهمانانی از پانزده کشور اسلامی، اعضای کابینه افغانستان و علمای دینی حضور داشتند.