پایگاه خبری پیام آفتاب 10 قوس 1399 ساعت 18:59 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/94845/نمایندگان-۶-نامزدوزیر-رئیس-امنیت-ملی-رای-اعتماد-دادند -------------------------------------------------- عنوان : ​نمایندگان به ۶ نامزدوزیر و رئیس امنیت ملی رای اعتماد دادند -------------------------------------------------- ​مجلس نمایندگان برای هشت نامزدوزیر و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی که در چند روز گذشته برنامه‌های کاری خود را به نمایندگان مجلس ارائه کرده بودند، صندوق رأی گذاشت. متن : مجلس نمایندگان در نشست روز دوشنبه (۱۰ قوس/آذر) خود برای هشت نامزدوزیر و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی که در چند روز گذشته برنامه های کاری خود را به نمایندگان مجلس ارائه کرده بودند، صندوق رأی گذاشت. نمایندگان در این نشست به نامزدوزیران وزارت های معادن و پترولیم، زراعت، آبیاری و مالداری، مهاجرین و عودت کنندگان، ترانسپورت، شهرسازی و اراضی و فواید عامه و همچنان نامزد ریاست عمومی امنیت ملی رأی اعتماد دادند. احمدضیا سراج، نامزد ریاست عمومی امنیت ملی توانست ۲۲۰ رأی تأیید، بیشترین آرای نمایندگان حاضر در مجلس را کسب کند. همچنین، محمدهارون چخانسوری نامزدوزیر معادن و پترولیم ۱۵۴ رأی تأیید و ۷۴ رأی رد، انورالحق احدی نامزدوزیر زراعت و مالداری ۱۸۹ رأی تأیید و ۱۹ رأی رد، نور رحمان اخلاقی نامزدوزیر مهاجرین و عودت کنندگان ۱۶۵ رأی تأیید و ۶۰ رأی رد، قدرت الله ذکی نامزدوزیر ترانسپورت ۱۶۵ رأی تأیید و ۲۸ رأی رد، محمود کرزی نامزدوزیر شهرسازی و اراضی ۱۵۴ رأی تأیید و ۳۸ رأی رد و نجیب الله یمین ۱۴۹ رأی تأیید و ۲۹ رأی رد نمایندگان مجلس را کسب کردند. این درحالی است که محمدطاهر زهیر نامزدوزیر اطلاعات و فرهنگ با ۷۸ رأی تأیید و ۶۰ رأی رد و حسینه صافی نامزدوزیر امور زنان با ۱۱۹ رأی تأیید و ۹۴ رأی رد نتوانستند رأی اعتماد نمایندگان مجلس را به دست بیاورند. میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان از رئیس جمهور غنی خواست که افراد دیگری را برای احراز کرسی های این دو وزارت به این مجلس معرفی کند. پیش از این، نامزدوزیران وزارت های امور خارجه، امور داخله، دفاع ملی، مالیه، کار و امور اجتماعی، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تحصیلات عالی، صنعت و تجارت، عدلیه و وزارت حج و اوقاف پس از ارائهٔ برنامه های کاری شان، از سوی نمایندگان مجلس رأی اعتماد کسب کرده بودند. نامزدوزیران وزارت های معارف، اقتصاد، انکشاف دهات، صحت عامه و امور سرحدات، اقوام و قبایل و همچنان نامزد ریاست بانک مرکزی و یک عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هنوز هم در انتظار رأی اعتماد مجلس نمایندگان قرار دارند.