پایگاه خبری پیام آفتاب 30 جوزا 1399 ساعت 11:56 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93107/خون-شریکی-خاری-چشم-دشمنان-دو-ملت-ایران-افغانستان -------------------------------------------------- عنوان : ​«خون شریکی» خاری در چشم دشمنان دو ملت ایران و افغانستان محمدحسین جعفریان -------------------------------------------------- به بهانه حمایت از مهاجران، نقشه فدا کردن آنها را برای نیل به سیاست‌هایشان کشیدند و حیرتا که برخی از نخبگان مهاجر راز این بازی را درنیافته و در هنگامه این شیپور از سر دلسوزی ذات خود را برمال کردند. باید راه را بر دشمنان دو ملت در دو سوی مرز بست و در این برهه به آنها اجازه اجرای این نقشه را نداد و در بازیشان نقش نگرفت. متن : شیپور جنگ، نهیب مردانگی و شرف است لحظه ای که مرد را از نامرد تشخیص می دهند، لحظه ای که فداکاری و شخصیت انسانی بگذریم؛ این فراز از سخنان آن اسطوره جهاد و انسانیت و تقوا را همه حفظیم. به باور این قلم در هر حوزه ای تا این لحظه فرا نرسد و شیپور نواخته نشود، ما قادر نیستیم دوستان و دشمنان واقعی خویش را بشناسیم؛ قادر نیستیم حتی خود را بشناسیم. باید صدای این شیپور را بشنویم و سپس در رفتار و گفتار و کردار مدعیان سال ها و حتی در عملکرد خود دقیق شویم. این زمان است که حقایق به سادگی برمال می شوند. نعمت جنگ نیز همین است، زیرا عاقبت، دیر یا زود، نفیر این شیپور خاموش می شود و آنها که در آن هیجان ذات خود را رو کرده اند اما میان صفحه و در یاد مخاطبان باقی می مانند. این برای هر کسی رخ خواهد داد، حتی شما دوست عزیز. در سال های آتش و خون که ایران اسلامی و ملتش در اوج سختی ها و جنگ و تهاجم فراگیر دشمنان دو ملت، به قیمت خونشان مقاومت کردند، در حالی که سفره هایشان خالی بود و هر روز جنازه فرزندانشان را از غرب و جنوب برایشان ارمغان می آوردند، بر مردم ستم کشیده و مظلوم افغانستان که از جهنم جنگ، ویرانی و برادرکشی، تنها جانشان را برداشته و گریخته بودند، آغوش گشوده و چهار دهه با افتخار این میزبانی را چون مدالی بر سینه آویختند. شک ندارم نامهربانی ها نیز به این مردم زجرکشیده، کم روا نشد. نابخردانی آنان را آزردند و گروهی اندک از میان مهاجران نیز گاه جرایمی مرتکب شدند و بهانه به دست بدخواهان دادند. اما همیشه کسانی بودند که قلم و آبروی خود را سپر این خیل مهاجران مظلوم ساختند و چه زخم ها که برای این فداکاری انسان دوستانه از هر دو سوی این ماجرا نخوردند. اما از پای ننشستند و ثابت قدم ماندند. در آن روزهای سخت، شمار این دریادلان بسیار اندک بود و دفاع از این جماعت کم توقع و یاران مهربان، تاوان سنگینی داشت، نظیر این روزها این رویه مد روز نبود! در سمت دیگر، مهاجران پابه پای ما سختی ها را تاب آوردند. با قوانین سختگیرانه که ناشی از سال های جنگ و ناامنی تدوین شده بود، ساختند و دم برنیاوردند. همان طور که در سکوت و گمنامی کامل برخی ایرانیان برای احقاق حق برادران افغانستانی خود به جای نبرد با متجاوزان به کشورشان، به یاری مجاهدان آن دیار رفته و در شرایطی دشوار جان شیرینشان را در آن سنگرها فدا کردند، جمعی از مهاجران نیز سلاح به دست گرفته و هم پای برادران ایرانی خود به دفاع مقدس پیوستند و در نبرد با صدام پا به پای ما برای امنیت این ملک مردانه نبرد کردند و خون دادند باری سال ها از آن روزهای یکدلی گذشته و اما هنوز گاه مزار شهیدی ایرانی در افغانستان کشف می شود گاه پیکر شهیدی افغانستانی از قعر خاکریزهای دفاع مقدس ماه هویدا می شود. این خون شریکی اوج یگانگی دو ملت بوده و هست. ایران اسلامی نظر به مواضع ضد استکباری اش از گذشته های دور دشمنانی منطقه ای و فرامنطقه ای داشته که هرگز تاب این یگانگی و همدلی را نداشتند. از یک دهه پیشتر بدین سو، خط خبری ایجاد اختلاف میان دو ملت در رسانه های دشمن و عوامل آنها در هر دو کشور ضریب گرفت. جنگی آشکار و خطرناک آغاز شد و شیپور آن به صدا درآمد. برخی ندانسته و از سر دلسوزی و برخی آگاهانه و در جهت منافعشان ناگهان مواضع چندین سال هشان تغییر کرد. در هر دو طرف کسانی پیدا شدند تا با تحریک رسانه هایی که دشمن هر دو ملت بودند همسو شده و با رفتارهای هیجانی در فضای مجازی بر این آتش دمیدند؛ نام هایی که سوابق غرورآمیزشان در گذشته و در خدمت به اتحاد دو ملت، در قیاس با مواضع حیرت آور امروزشان، هر آنکه شناختی از ایشان داشت را شوکه و شگفت زده می کرد. باری دولتی که چهار دهه و با هر زعیمی که در کابل بر سر کار آمد، کمترین خدمتی به مهاجران نکرد و حتی در اتفاق های هولناکی مثل قتل عام کامل یک خانواده توسط سربازی آمریکایی و کشتن نزدیک ۲۰ نفر در خانه خودشان و آتش زدن اجساد آنها در حالی که ۹ تن از ایشان کودک بودند یا دولتی که در حمله به تروریست ها به زایشگاهی در غرب کابل و کشتار مادر و کودک روی تخت های بیمارستان و صدها اتفاق فجیع مشابه، کمترین واکنش و پیگیری را نداشت، ناگاه برای درشت کردن واقعه ای و پیگیری تصادفی در ایران، همه امکانات خود را بسیج کرد. آنها میترسیدند مردم از خود بپرسند چرا هر ماه ۱۶۰ هزار جوان ما از افغانستان با این همه خطر فقط به ایران فرار می کنند. مگر شما چه جهنمی در آن مملکت ساخته اید؟ پس با اهدافی رذیلانه و به قصد پنهان کردن بی لیاقتی خود، همه فجایعی که در آن دخیل بودند را رها کرده و بر این آتش هیزم ریختند. به بهانه حمایت از مهاجران، نقشه فدا کردن آنها را برای نیل به سیاست هایشان کشیدند و حیرتا که برخی از نخبگان مهاجر راز این بازی را درنیافته و در هنگامه این شیپور از سر دلسوزی ذات خود را برمال کردند. باید راه را بر دشمنان دو ملت در دو سوی مرز بست و در این برهه به آنها اجازه اجرای این نقشه را نداد و در بازیشان نقش نگرفت.