پایگاه خبری پیام آفتاب 11 دلو 1392 ساعت 20:10 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26192/انقلاب-اسلامي-امام-ره-آثار-نويسندگان-تاجيکستان -------------------------------------------------- عنوان : انقلاب اسلامي و امام(ره) در آثار نويسندگان تاجيکستان -------------------------------------------------- متن : پیام آفتاب:نویسندگان تاجیکستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای شناساندن ارزش های والای انقلاب اسلامی به مخاطبان تاجیک ده ها جلد کتاب نوشتند. محمد علی عجمی نویسنده و شاعر تاجیک می گوید: اگر تعداد شاعران تاجیکستان را 200 نفر در نظر بگیریم دستکم190 نفر درباره انقلاب و شخصیت امام راحل(ره) شعر سروده اند. رستم وهابعضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان نیز که خود چندین شعر درباره انقلاب اسلامی ایران سروده معتقد است این انقلاب با آموزه های دینی و معنوی خیلی سریع در منطقه آسیای مرکزی که تشنه ی درک مفاهیم دینی و انسانی بودند جای خود را پیدا کرد. سید عمر حسینینماینده مجلس تاجیکستان با اشاره به اینکه منطقه آسیای مرکزی سال ها تحت تاثیر انقلاب اکتبر روسیه با ایدئولوژی محو اندیشه های دینی بود ، گفت: مردم این منطقه آرزوی تجدید حیات دوباره ارزش های دینی را داشتند که انقلاب اسلامی ایران این آرزو را برآورده کرد. کتاب های امام خمینی پدر انقلاب اسلامی نوشته اعلی خان افصح زاد ، وطنداری بیاموزیم نوشته عمر صفر ، رسول بیداری شرق نوشته قهار رسولیان و باده عشق نوشته محمد علی عجمی از جمله کتاب هایی است که اندیشمندان تاجیک درباره انقلاب اسلامی ایران نوشتند.