پایگاه خبری پیام آفتاب 30 جدی 1389 ساعت 7:13 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/13312/بانك-جهاني-افغان-طور-متوسط-۴۵-سال-عمر-مي-كند -------------------------------------------------- عنوان : بانك جهاني: هر افغان به طور متوسط ۴۵ سال عمر مي‏كند -------------------------------------------------- متن : مطالعات و تحقيقات بانك جهاني در سال 2010 نشان مي دهد كه شرايط بهداشت و امنيت در افغانستان بسيار پايين است و متوسط طول عمر در افغانستان 45 سال است. مردم، آموزش پزشكان افغان را براي افزايش سطح بهداشت در افغانستان ضروري مي دانند. مطالعات بانك جهاني در سال 2010 حاكي از اين بود كه 82 درصد معالجات بيماران در افغانستان توسط سازمان هاي غيردولتي صورت گرفته است.هزينه ي متوسط سالانه ارائه ي خدمات بهداشتي اوليه براي هر فرد در كشور حدود 4 يورو است. با اين وجود براي نتيجه بخش بودن همين هزينه اندك، فراهم بودن شرايط مناسب بويژه شرايط امنيتي حائز اهميت است. چنان كه به همين دلايل در افغانستان متوسط سن افراد 45 سال است.