پایگاه خبری پیام آفتاب 17 سنبله 1400 ساعت 7:05 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/97571/عطامحمد-نور-اعلام-حکومت-طالبان-خلاف-تمام-اصول-قوانین-حاکم -------------------------------------------------- عنوان : عطامحمد نور: اعلام حکومت طالبان خلاف تمام اصول و قوانین حاکم است -------------------------------------------------- پس از حدود سه هفته از تسلط طالبان بر کابل، این گروه دولت جدید خود را اعلام کرده‌است که واکنش‌هایی را در میان رهبران سیاسی و مردمی در پی داشته‌است. متن : جنرال عطا محمد نور والی سابق بلخ اعلام حکومت طالبان را خلاف تمام اصول و قوانین حاکم عنوان کرده و آن را انحصار طلبی در کشور می داند. وی در یک پیام که تحت عنوان (فقدان نظام در سایه امارت کذایی) در فیسبوکش منتشر شده و گفته است که به زودی با سایر رهبران موقفش را اعلام خواهد کرد. آقای نور نگاشته است: آن چنانی که انتظار می رفت، طالبان پس از اشغال افغانستان، حکومتی را اعلام کردند که در هیچ جای قانون اساسی کشور جایگاه ندارد و فاقد تخصص گرایی محض است. افغانستان پس از بیست سال مبارزه برای شکل دهی نظام مردم سالار، اینک در جایگاهی قرار گرفته است که با تاسف حکومت اپارتاید تک قومی، طالب شمول، غیر متخصص، بدون حضور زنان و بر خلاف روح صریح قانون اساسی حاکم شده است. مگر ممکن است ده ها ادارات تخصصی و حرفوی را با کسانی مدیریت کنیم که سطح بینش شان از حکومت داری، توسل به مبانی حکومت داری قر ون وسطایی باشد؟ در حالی که اعلام این حکومت خلاف تمام اصول و قوانین حاکم است، نشان دهنده دیدگاه منحط قومی، انحصار و سلطه گرایی و بازگشت به گذشته تاریک و از دید ما محکوم به شکست است. این حکومت برای آنانی که کفش های شان برای حکومت جدید رنگ شده بود و کف می زدند و کشور های ذوق زده ی حامی طالبان مبارک باشد. جامعه ی جهانی با ملیاردها دالر هزینه در بیست سال گذشته، توقع دارند با همین ساختار و حکومت جدید، مردم افغانستان به رفاه و جهان به آرامش می رسد؟ بزودی در هم سویی با سایر رهبران سیاسی، دیدگاه جدید خویش را در مورد ساختار شکنی سیاسی و جغرافیایی اعلام می کنم.