پایگاه خبری پیام آفتاب 7 حوت 1396 ساعت 16:20 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78310/غصب-ملکیت-شخصی-یک-سرمایه-گزار-توسط-عبدالستار-خواصی-عضو-مجلس-نمایندگان -------------------------------------------------- عنوان : ​غصب ملکیت شخصی یک سرمایه‌گزار، توسط عبدالستار خواصی، عضو مجلس نمایندگان -------------------------------------------------- انجینر غلام علی، یک تن از سرمایه‌گزاران بخش خصوصی کشور، عبدالستار خواصی، وکیل پروان در مجلس نمایندگان را متهم به گرفتن مالکیت شخصی خود کرد. متن : به گزارش پیام آفتاب، انجینر غلام علی سهام دار ۶۰ درصدی موسسه تحصیلات عالی ملی، امروز دوشنبه(۷، حوت) به رسانه ها گفت که آقای خواصی با استفاده از زور و نفوس خود، مالکیت شخصی وی را تصاحب شده است. بر اساس اسناد وزارت تجارت و صنایع و جوازنامه اداره حمایت از سرمایه گزاری کشور(آیسا)، آقای انجینر غلام علی به حیث ۶۰ درصد سهام دار موسسه تحصیلات عالی ملی ثبت شده است. در مکتوب که ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری وزارت تجارت و صنایع، عنوانی دادگاه عالی کشور نگاشته است، تاکید کرده که انتقال مکان موسسه تحصیلات عالی ملی بدون هماهنگی با این اداره صورت گرفته است. انجینر غلام علی گفت که مدت یک سال است به من اجازه ورود به موسسه تحصیلات عالی ملی که من سهام دار ۶۰ درصدی آن هستم، را نمی دهند و مکان آن را در غیاب من تغییر داده است. وی افزود که شرکای من هر یک عبدالوهاب و سیف الدین با ۴۰ درصد سهم مشترک، در همکاری و واگذاری ۱۰ درصد از سهام خود به عبدالستار خواصی، نماینده پروان در مجلس نمایندگان، مالکیت خصوصی من را غصب کردند. آقای انجینر غلام علی گفت که من از دست آنان به محکمه شکایت کردم؛ اما آقای خواصی با استفاده از قدرت و نفوذ خود، مانع حاضر شدن آن ها به دادگاه می شود. وی همچنان گفت که عتیق الله، برادر عبدالستار خواصی، به گونه غیر قانونی فعلا ریاست موسسه تحصیلات عالی ملی را عهده دار می باشد. به گفته او تا کنون بیش از ۳۶ میلیون افغانی ضرر کرده و مدت یک سال است که ساختمان هفت منزله اش مسدود مانده و دروازه اش قفل می باشد. آقای انجینر غلام علی از حکومت خواست که جلوی غصب ملکیت خصوصی وی را بگیرد و اجازه ندهد که زورمندان با استفاده از صلاحیت دولتی خود، اموال مردم را غارت کنند. وی تاکید کرد که این گونه روی کردها، سبب فرار سرمایه و سرمایه داران از کشور می شود و کاملا به ضرر افغانستان می باشد. برمبنای اساس نامه موسسه تحصیلات عالی ملی و نیز مکتوب وزارت تجارت و صنایع، عنوانی دادگاه عالی کشور، آقای انجینر غلام علی، بحیث رئیس این موسسه و سهام دار ۶۰ درصدی آن درج شده است. ناگفته نماند که غصب ملکیت های خصوصی و دولتی در کشور از مدت ها پیش به این طرف همواره یک موضوع چالش برانگیز برای شهروندان افغانستان بوده و گزارش های زیادی از تصرف اموال مردم توسط زورمندان، به ویژه مقامات حکومتی نشر شده که تاکنون نتیجه ملموسی درپی نداشته است. سیدمهدی علوی نژاد، خبرگزاری پیام آفتاب، کابل