پایگاه خبری پیام آفتاب 24 جدی 1398 ساعت 12:07 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91766/کمیسیون-انتخابات-تصمیم-کمیسیون-شکایات-چارچوب-قانون-باشد-اجرا-می-کنیم -------------------------------------------------- عنوان : ​کمیسیون انتخابات: هر تصمیم کمیسیون شکایات که در چارچوب قانون باشد را اجرا می‌کنیم -------------------------------------------------- سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که کمیسیون انتخابات در عملی‌سازی فیصله‌های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با این نهاد همکار است. متن : به گزارش پیام آفتاب، میرزا محمد حق پرست از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به گزارش های مربوط به عدم همکاری این کمیسیون با کمیسیون شکایات، گفت که این کمیسیون تعهد دارد تا هر فیصله و تصمیم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی که در چارچوب قانون باشد را بپذیرد و تطبیق (اجرا) کند. این درحالی است که در روزهای اخیر شماری از اعضای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از همکاری نکردن کمیسیون مستقل انتخابات در شماری از موارد انتقاد کرده اند. میرزا محمد حق پرست همچنین گفت که کمیسیون مستقل انتخابات در عملی سازی فیصله های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با این نهاد همکار است. در حالی که حدود سه ماه و نیم از انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان می گذرد هنوز کمیسیون های انتخاباتی موفق نشده اند به دلایل گوناگون نتیجه نهایی انتخابات را منتشر کنند.