پایگاه خبری پیام آفتاب 7 میزان 1398 ساعت 22:45 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90893/طالبان-۱۵-ناظر-انتخاباتی-پروان-ربود -------------------------------------------------- عنوان : طالبان ۱۵ ناظر انتخاباتی را در پروان ربود -------------------------------------------------- «عبدالقهار وهاب صافی» رئیس دفتر کمیسیون انتخابات پروان گفت پانزده تن از ناظران انتخاباتی در پروان توسط طالبان ربوده شدند. متن : عبدالقهار وهاب صافی رئیس دفتر کمیسیون انتخابات پروان گفت پانزده تن از ناظران انتخاباتی در پروان توسط طالبان ربوده شدند. وی افزود: از این میان ۷ تن از ناظران کمیسیون انتخابات، یک ناظر شکایات انتخاباتی و متباقی ناظران ربوده شده، مربوط به نامزدان ریاست جمهوری می شوند که گروه طالبان شام گذشته آنها را از یک مرکز رأی دهی در ولسوالی شینواری این ولایت با خود برده اند. حکومت محلی پروان ربوده شدن ناظران توسط طالبان را در ولسوالی شینواری رد نکرد، اما گفت صرف ۸ تن از ناظران کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی را گروه طالبان زمانی با خود برده اند که آنان از مرکز رای دهی به سوی خانه های شان در حرکت بودند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان گفت، بزرگان محل برای رهایی این ناظران با طالبان گفت وگو می کنند و اگر طالبان آنها را به میانجی گری متنفذین رها نکنند، از نیروی نظامی در برابر آنها کار خواهند گرفت.