پایگاه خبری پیام آفتاب 13 عقرب 1398 ساعت 13:14 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91143/سخنگوی-ریاست-اجرایی-طرح-هفت-ماده-ای-جمهوری-صلح-کاملا-یک-جانبه -------------------------------------------------- عنوان : سخنگوی ریاست اجرایی: طرح هفت ماده‌ای ریاست جمهوری برای صلح کاملاً یک‌جانبه است -------------------------------------------------- متن : شورای امنیت ملی هفته گذشته مسوده یک طرح هفت ماده ای که طرح حکومت برای صلح نام داشت را منتشر کرد. این طرح که در آن آتش بس، پیش شرط شروع گفت وگوهای صلح با گروه طالبان تعیین شده و پیش از آن که در داخل کشور منتشر شود، با آمریکا و ناتو درمیان گذاشته شده بود، با واکنش های زیادی در داخل روبرو شد. سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در واکنش نسبتاً تندی نسبت به این طرح، آن را طرح غنی برای صلح خواند و نه طرح حکومت برای صلح. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی، به رسانه ها گفت: طرح صلحی که اخیراً از سوی ریاست جمهوری به عنوان طرح حکومت مطرح شده است، طرح حکومت نیست. وی افزود که حکومت کنونی، متشکل از دو جناح است که یک جناح آن ریاست اجرایی است. به گفته مجیب الرحمن رحیمی، ریاست جمهوری در تهیه این طرح با ریاست اجرایی مشورت نکرده و این نهاد از طریق رسانه ها دربارهٔ آن معلومات حاصل کرده است. وی گفت که از همین رو، بهتر است طرح هفت ماده ای صلح را طرح غنی برای صلح نام گذاشت نه طرح حکومت برای صلح. سخنگوی ریاست اجرایی پیشنهاد کرد که برای تهیه طرح صلح، بهتر است با تمامی طرف ها، احزاب و چهره های سیاسی و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و رسانه ای بحث و مشورت شود. مجیب الرحمن رحیمی تأکید کرد که طرح صلح باید از مطالبات و دیدگاه های تمامی کسانی که زیر سایه نظام زندگی می کنند، نمایندگی کند تا به این ترتیب بتواند محقق شود. به گفته وی، این در حالی است که طرح هفت ماده ای ریاست جمهوری کاملاً یک جانبه است و نمی توان از آن به عنوان طرح حکومت برای صلح نام برد.