پایگاه خبری پیام آفتاب 18 حمل 1397 ساعت 12:12 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/79129/کار-ساخت-شفاخانه-۱۰۰-بستر-زابل-آغاز -------------------------------------------------- عنوان : کار ساخت شفاخانهٔ ۱۰۰ بستر زابل آغاز شد -------------------------------------------------- کار ساخت شفاخانهٔ ۱۰۰ بستر زابل آغاز شد که به گفتهٔ مسؤلین محلی تا دو سال دیگر تکمیل می‌شود و با بهره بردرای از آن مشکلات مردم این ولایت در عرصه صحت کاهش خواهد یافت. متن : این شفاخانه در غرب شهر قلات ساخته می شود که به گفتهٔ مسؤلین همه امکانات و وسایل ضروری و بنیادی را خواهد داشت. به گزارش پژواک، داکتر لعل محمد توخی گفت که دولت افغانستان به مشکلات اساسی مردم در بخش صحت توجه زیادی می کند واین شفاخانه نیز به خواست مردم ساخته می شود. به گفته وی، وزارت صحت عامه برای اعمار این شفاخانه، دو میلیون دالر اختصاص داده است. خیال محمد حسینی، والی زابل در مراسم تهداب گذاری این شفاخانه، از وزارت صحت عامه بخاطر آغاز این پروژه بزرگ صحی قدردانی کرد. وی افزود که دسترسی به تسهیلات صحی حق و نیاز هر افغان است و اداره محلی دراین بخش بیشتر تلاش خواهد کرد. برخی باشندگان زابل نیز از این اقدام دولت مرکزی ابراز رضایت می کنند و می گویند که کار ساخت شفاخانه باید به طور معیاری صورت بگیرد. عبدالوارث باشندهٔ شهرقلات گفت که در زمینه اجرای پروژه های انکشافی با دولت همکاری خواهد کرد و به کسی اجازه نخواهد داد در این راستا مشکل خلق کند.