پایگاه خبری پیام آفتاب 21 ثور 1396 ساعت 9:37 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/68644/اختلاف-امرالله-صالح-اشرف-غنی-رابطه-حزب-اسلامی -------------------------------------------------- عنوان : اختلاف امرالله صالح و اشرف غنی در رابطه با حزب اسلامی -------------------------------------------------- پیام آفتاب: ورود حکمتیار به کابل و احتمال استخدام اعضای وابسته به این حزب در پست های امنیتی و دفاعی سبب مخالفت و ناراحتی وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی شده است. متن : برخی منابع غیررسمی خبر از اختلاف میان امرالله صالح و اشرف غنی می دهند. این منابع می گویند که ورود حکمتیار به کابل و احتمال استخدام اعضای وابسته به این حزب در پست های امنیتی و دفاعی سبب مخالفت و ناراحتی وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی شده است. براساس راپور ها، امرالله صالح هفته گذشته لیست پیشنهادی خود را با هدف ایجاد اصلاحات در وزارت دفاع به اشرف غنی تحویل داده و بازگشت به دفتر کارش را مشروط بر پذیرش این لیست اعلام کرده است. گفته می شود که امرالله صالح در روزهای اخیر در دفتر کارش حاضر نشده است. این در حالیست که در اواخر سال گذشته رییس جمهور اشرف غنی، امرالله صالح را در قالب وزارتخانه ای جدید من حیث وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی منصوب کرد. امین کریم عضو ارشد حزب اسلامی اخیرا اعلام کرده که لیست 100 نفره از اعضای این حزب را به کمیته توافق صلح اعلام کرده و پیشنهاد 80 نفر از این لیست را جهت استخدام در وزارت دفاع، داده است. برخی می گویند حضور اعضای وابسته به حزب اسلامی در نهادهای دفاعی و امنیتی سبب ناراحتی امرالله صالح شده است.