پایگاه خبری پیام آفتاب 1 حوت 1389 ساعت 9:17 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/13798/تلويزيون-فرانسه-بن-علی-عربستان-مرد -------------------------------------------------- عنوان : تلويزيون فرانسه: «بن علی» در عربستان مرد -------------------------------------------------- متن : شبکه دوم تلویزیون فرانسه به نقل از منابع آمریکایی از مرگ زین العابدین بن علی دیکتاتور ساقط شده تونس در عربستان خبر داد. به نقل از پایگاه محیط، شبکه دوم تلویزیون فرانسه به نقل از منابع آمریکایی اعلام کرد: دیکتاتور مخلوع تونس در عربستان سعودی مرده است. این منابع اعلام کردند: بن علی پس از 2روز که درحالت کما فرو رفته بود، درگذشته است. شایان ذکر است که منابع خبری قبلا اعلام کرده بودند که زین العابدین بن علی به علت سکته مغزی در بیمارستانی در جده بستري بود. وی و خانواده اش در 14 جنوري گذشته پس از سرنگونی در قیام مردم تونس به عربستان فرار كرده بود. لیلی الطرابسی همسر وی هم اکنون در لیبی به سر می برد.