پایگاه خبری پیام آفتاب 26 دلو 1394 ساعت 21:53 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/48104/پرواز-زنان-افغان-فراز-آسمان-کابل-فیلم -------------------------------------------------- عنوان : پرواز زنان افغان بر فراز آسمان کابل+فیلم -------------------------------------------------- پرواز زنان افغان بر فراز آسمان کابل+فیلم متن : پرواز زنان افغان بر فراز آسمان کابل+فیلم