پایگاه خبری پیام آفتاب 13 عقرب 1398 ساعت 9:48 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91141/نخستین-مزرعه-پرورش-عقرب-هلمند-آغاز-کار -------------------------------------------------- عنوان : نخستین مزرعه پرورش عقرب در هلمند آغاز به کار کرد -------------------------------------------------- ​​نخستین مزرعه پرورش عقرب (گژدم) در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند ساخته و به بهره‌برداری سپرده شد. متن : ​نخستینمزرعه پرورش عقرب (گژدم) در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند ساخته و به بهره برداری سپرده شد. به گفته وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در این مزرعه که از سوی بخش خصوصی ساخته شده ۱۶ هزار عقرب پرورش می یابند. این وزارت در اعلامیه ای که روز یک شنبه، ۱۲ عقرب نشر کرد، به نقل از زلمی الکو، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری هلمند نوشته است که با آغاز کار ساخت و سپس بهره برداری از این مزرعه برای حل مشکلات و رفع نیازهای مسوولان این مزرعه، از سوی ریاست زراعت هلمند راهنمایی های فنی و مشورت های لازمی شده است. هم چنان مسئولان این پرورش عقرب می گویند که مزرعه شان را به خاطر جلوگیری از قاچاق عقرب های کشور به خارج ساخته اند. آنان در مزرعه شان تا این دم ۱۶ هزار عقرب جمع کرده اند و از حکومت می خواهند که در بازار جهانی، برای شان زمینهٔ فروش زهر عقرب را فراهم کند. طبق معلومات وزارت زراعت، خوراک عقرب های این مزرعه کرم است. هر عقرب در سه ماه، شش قطره زهر تولید می کند و بهای یک کیلو زهر عقرب، نزدیک به ۱۰ میلیون دالر است. گفتنی است که نخستین بار در کشور، مزرعه پرورش عقرب در هرات ساخته شد. در مزرعه هرات، بیش تر از دو هزار عقرب نگه داری و زهرشان به شماری از کشورها صادر می شود.