پایگاه خبری پیام آفتاب 12 جوزا 1399 ساعت 14:04 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/92951/کاخ-سفید-حسینیه -------------------------------------------------- عنوان : کاخ سفید حسینیه شد! -------------------------------------------------- درحالی که موج سراسری ناآرامی‌ها در آمریکا ناشی از اعتراض مردم به قتل یک شهروند سیاهپوست به دست یک پلیس سفیدپوست وارد ششمین روز خود شده‌است، تعدادی از جوانان عرب با همراهی جوانان آمریکایی در مقابل کاخ سفید شروع به شعرخوانی کردند. متن : به گزارش پیام آفتاب، درحالی که موج سراسری ناآرامی ها در آمریکا ناشی از اعتراض مردم به قتل یک شهروند سیاهپوست به دست یک پلیس سفیدپوست وارد ششمین روز خود شده است، تعدادی از جوانان عرببا همراهی جوانان آمریکایی در مقابل کاخ سفید شروع به شعرخوانی کردند. ما حسینی هستیم فرزندان خمینی هستیم به یاد (امام) خامنه ای هستیم https://as1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/5086e1743cd5a25102ddb5085486de1a22778992-240p.mp4