پایگاه خبری پیام آفتاب 9 سرطان 1397 ساعت 16:41 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/gallery/81493/3/پدرام-اجازه-زورگویی-کسی-نمی-دهیم -------------------------------------------------- عنوان : پدرام: اجازه زورگویی را به کسی نمی‌دهیم -------------------------------------------------- معترضان با شعارهای مرگ بر استبداد و تمامیت‌خواهی قبیله‌ای؛ از موضع‌گیری عبدالطیف پدرام در مجلس نمایندگان حمایت کردند و خواستار برپایی عدالت اجتماعی شدند. متن : به گزارش پیام آفتاب، شماری زیادی از هواداران آقای پدرام، امروز شنبه (۹، سرطان) در ورودی شورای ملی بیرق مجاهدین را برافراشته و شعارهای ضد نژادپرستی سر دادند و موفق عبدالطیف پدرام حمایت کردند. احمد بهزاد، نماینده مجلس و عضو رهبری جنبش روشنایی گفت که حکومت به دنبال تمامیت خواهی قومی است و این نیت خود را با حوزه ای کردن انتخابلت در ولایت غزنی به اثبات رسانید. وی افزود که ما در راه تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان قربانی های زیادی را داده ایم و هرگز تسلیم این زورگویی و استبداد نخواهیم شد. این نماینده مجلس بیان داشت که ما برای تمام شهروندان کشور عدالت می خواهیم؛ اما کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی می خواهد حق مردم هزاره را تلف نماید. آقای بهزاد تصریح کرد که به گفته معاون دوم رئیس جراییه؛ استخبارات حکومت با همدستی طالبان مردم جاغوری را تهدید می کنند. عبدالطیف پدرام، نماینده بدخشان در مجلس گفت که ما عدالت را برای تمام شهروندان کشور می خواهیم، نه برای یک قوم خاص. به گفته وی؛ تاریخ چند صده اخیر کشور مملو از جنبش های عدالت خواهی است که در برابر استبداد قومی مبارزه کرده و در این راه قربانی داده اند. آقای پدرام تاکید کرد که مخاطب گفته های آن روز من در مجلس شهروندان پشتون نبود؛ بلکه بحث فاشیستی و شوونیستی قبیله ای بود که نمایندگان آنان گفته های مرا به خودشان نسبت دادند. این نماینده مجلس بیان داشت که ما قوم گرا نیستیم و ظلم و استبداد را نیز برنمی تابیم و در برابر آن ایستادگی خواهیم کرد. هارون معترف، رئیس جنبش گذار نیز گفت که این حرکت مردمی به جمایت از قانون انجام شده و در این راستا ولایت غزنی نباید قربانی خواسته های شوونیستی رهبران قبیله شوند. وی تأکید کرد که ما در ۱۷ سال گذشته شاهد انواع مهندسی انتخابات بودیم؛ اما این بار اجازه نخواهیم داد تا نتیجه آن به نفع یک قوم خاص تغییر کند. این معترضان خواهان مجازات افرادی شدند که دو روز پیش در صحن مجلس به آقای پدرام حمله ور شدند. آنان همچنان خواستار توقف توزیع شناسنامه های برقی مطابق فرمان رئیس جمهور شدند و آن را غیرقانونی و بحران زا خواندند. آن ها همچنان حوزه ای شدن انتخابات در ولایت غزنی به سه حوزه را غیرعادلانه و خلاف قانون خواندند. این معترضان روند صلح حکومت با طالبان را نیز امتیازدهی به تروریستان و تقویت یک قوم خاص در درون نظام سیاسی دانستند و خواستار صلح با عزت در کشور شدند. چند روز پیش عبدالطیف پدرام، نماینده بدخشان در شورای ملی در اعتراض به حوزه ای شدن ولایت غزنی در انتخابات پیش رو این اقدام کمیسیون را برتری جویی قومی خواند و گفته های وی سبب شد که برخی نمایندگان قوم پشتون بر وی یورش بردند و سبب مختل شدن مجلس شد. سیدمهدی علوی نژاد/خبرگزاری پیام آفتاب، کابل