پایگاه خبری پیام آفتاب 26 حمل 1393 ساعت 11:32 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/27187/معین-وزارت-فواید-عامه-اختطاف -------------------------------------------------- عنوان : معین وزارت فواید عامه اختطاف شد -------------------------------------------------- متن : افراد مسلح ناشناس صبح امروز احمد شاه وحید معین تخنیکی وزارت فواید عامه را از مقابل منزلش درشهر کابل ربوده و به جای نامعلومی انتقال داده اند. نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه ضمن تایید اختطاف معین تخنییکی وزارت فواید عامه گفت که به ساعت ۷:۳۰ صبح امروز آقای احمد شاه وحید توسط افراد مسلح ناشناس اختطاف شده است. به گفته وی، دلیل اختطاف معین تخنیکی این وزارت معلوم نیست که کی و چرا وی را اختطاف نموده است. وی گفت که این وزارت نهادهای امنیتی را درمورد اختطاف آقای وحید در جریان گذاشته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله نیز تایید نمود که معین وزارت فواید عامه اختطاف شده است. وی افزود که تلاش های جدی از سوی نهادهای امنیتی برای یافتن آقای احمد شاه وحید جریان دارد. هر چند موارد قضیه اختطاف مقامات حکومتی در افغانستان زیاد نیست اما اختطاف معین تخنیکی وزارت فواید عامه اولین قضیه است که صورت گرفته است. هنوز مسئولیت اختطاف آقای وحید را فرد و یا گروهی به عهده نگرفته است. آقای احمد شاه وحید از چندین سال به اینسو در پست معینیت تخنیکی وزارت فواید عامه ایفای وظیفه می نمود.