پایگاه خبری پیام آفتاب 22 حوت 1391 ساعت 10:10 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/21335/فصلنامه-برگ-سبز-شماره-۱۰-۱۱ -------------------------------------------------- عنوان : فصلنامه برگ سبز، شماره ۱۰ و ۱۱ -------------------------------------------------- متن : فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی برگ سبز جوان سال چهارم، شماره ۱۰ و ۱۱، خزان و زمستان ۱۳۹۱ صاحب امتیاز: بنیاد فرهنگی، اجتماعی برگ سبز مدیر مسؤول: محمدتقی موسوی هیأت تحریریه: سکینه احمدی، سید علیرضا کوثری،زکیه توسلی، محمد رضایی، خدیجه حسینیان، موسی محمدی، بتول حسینی، یلدا جعفری، محمدتقی حسینی آقایی، آمنه عالمی، زهرا مرتضوی. سردبیر: سید محمد نقی موسوی مترجمان: آمنه عالمی، سید عبدالبصیر حسینی عالمی، یلدا جعفری. ویراستار و صفحه آرا: ن. م عس روی جلد: The Lonely Crowd برای دانلود اینجا کلیک کنید تعداد صفحات: ۱۰۰ نوع فایل: pdf حجم: ۳ مگ