پایگاه خبری پیام آفتاب 27 سنبله 1395 ساعت 22:02 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/55798/ویدئو-رابین-هود-افغانستان-اعدام-کنندگان-داعش-کشت -------------------------------------------------- عنوان : ویدئو/ "رابین هود افغانستان" اعدام کنندگان داعش را کشت -------------------------------------------------- یکی از اسیرانِ عناصر تروریستی داعش، یک لحظه قبل از اعدام، اعدام کنندگانش را کشت و به اتفاق همرزمانش فرار کرد. متن : وبگاه انگلیسی "دیلی میل" ویدیویی در این زمینه منتشر کرد که احتمال می رود ماجرای آن در افغانستان اتفاق افتاده باشد، زیرا زبان استفاده شده در این ویدیو، پشتو است. بر پایۀ این گزارش، در این ویدیو، سه مرد با دستان بسته مشاهده می شوند که پشت به دوربین ایستاده اند و یک گروه از عناصر داعش، برای اعدام آن ها آماده می شوند. در لحظۀ آخرِ قبل از اعدام، به نظر می رسد که یکی از اعدامی ها موفق به باز کردن بند دست های خودشده به همین سبب یکی از اعدام کنندگان، برای محکم کردن بندِ دست هایش، به او نزدیک می شود کهشخصِ اعدامیاو را زمین می زند، سلاحش را از او می رباید و به سمت سرِ افرادِ جوخۀ اعدام داعش تیراندازی می کند. در این لحظه، دوربین می لرزد و از دست فیلم بردار داعشی به زمین می افتد و در حالی که هنوز صدای ممتد تیراندازی به گوش می رسد، تصویری از ادامه ماجرا ثبت نشده است. وبگاه دیلی میل نوشت: برخی از گزارش ها حاکی از فرارِ شخص اعدام از چنگ اعدام کنندگان داعشی است. اما روزنامۀ انگلیسی "سان" در صحت این ویدیو ابراز تردید کرد و آن را نمایشی ساختۀ تبلیغات ضدداعشی دانست.