پایگاه خبری پیام آفتاب 25 حوت 1397 ساعت 11:59 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/89420/نبود-مواد-درسی-ساختمان-مکتب-آموزگاران-مسلکی-مشکلات-عمده-معارف-بدخشان -------------------------------------------------- عنوان : نبود مواد درسی، ساختمان مکتب و آموزگاران مسلکی مشکلات عمدهٔ معارف بدخشان است -------------------------------------------------- مسئولان ریاست معارف بدخشان از رشد و انکشاف پایدار سامانهٔ معارف نسبت به سال‌های گذشته در این ولایت خبر داده و می‌گویند که طی چند سال اخیر چندین ساختمان جدید مکتب در این ولایت اعمار گردیده و تلاش برای اعمار مکاتب جدید جریان دارد. متن : به گزارش پیام آفتاب، دانش آموزان بدخشانی از نبود مواد درسی، ساختمان مکتب و آموزگاران مسلکی شکایت می کنند. آن ها می گویند که کتاب های ساینسی، الجبر و حساب که از مضامین مهم و بنیادی هستند، توسط امامان مساجد و ملاها تدریس می گردند. به گفتهٔ آن ها، این آموزگاران تخصص لازم برای درس دادن این مضامین را ندارند. دانش آموزان با اشاره به این چالش ها می افزایند که تعداد زیادی از مکاتب در این ولایت ساختمان ندارد و دانش آموزان در فضای باز و زیر خیمه ها درس می خوانند. آن ها می گویند در حالی که در بیش از یک دههٔ اخیر هزینه های هنگفت در راستای معارف این ولایت صرف شده است، اما هنوز در رابطه با ساختمان مکاتب و مواد درسی با مشکلات زیادی روبرو هستند. محمد قسیم، دانش آموز یکی از مکاتب دوردست بدخشان از نبود آموزگاران حرفه ای، ساختمان مکاتب و فقدان مواد درسی شکایت کرده و می گوید که در بیشتر مکتب های شهر و ولسوالی ها، امامان مسجدها مضمون های ساینسی و الجبر وحساب را تدریس کنند. وی می گوید که دولت بایدبرای حل این مشکلات تلاش جدی کند و نبود ساختمان مکتب ها را رفع کند. در همین حال، از میان مکتب هایی که در بدخشان بدون ساختمان می باشد، یکی هم لیسهٔ دخترانهٔ دوآبه در ولسوالی درایم است. فریبا و مسعوده، دو تن از دانش آموزان این مکتب می گویند که در چنین وضعیتی آموختن درس برای آن ها خیلی دشوار است. فریبا و مسعودهاز مسئولان می خواهند که به مشکلات آن ها رسیدگی کنند. آن ها علاوهبر نبود استادان مسلکی و مواد درسی، نبود ساختمان مکتب را نیز چالشی عمده خوانده و می گویند: سالانه ده ها دانش آموز بنابر عدم مصونیت و نامناسب بودن مکان از ادامهٔ تعلیم شان باز می مانند. برخی سنت ها سد راه رفتن دانش آموزان به مکاتب هستند از سویی هم، یک تن از آموزگاران این مکتب که نمی خواهد نام از او در این گزارش گرفته شود می گوید: عدم مواد درسی، نبود آموزگاران مسلکی و نبود مکان مناسب از مشکلات عمدهٔ دانش آموزان و آموزگاران این مکتب است. وی گفت: خانواده های برخی از دانش آموزان به نسبت نبود مکان مناسب برای آموزش، مانع رفتن فرزندان شان به مکتب می شوند. این آموزگار همچنان تأکید کرد که برخی از سنت های حاکم منطقه ای نیز از چالش هایی است که به عنوان سد راه رفتن دانش آموزان به مکاتب قرار می گیرد. این آموزگاز از مسئولان می خواهد، باید شیوهٔ تدریس با معیارهای ملی در مکاتب بدخشان تغییر کرده تا نصاب درسی برای نسل جدید مفید واقع گردد. تلاش برای اعمار مکاتب جدید جریان دارد مسئولان ریاست معارف بدخشان از رشد و انکشاف پایدار سامانهٔ معارف نسبت به سال های گذشته در این ولایت خبر داده و می گویند که طی چند سال اخیر چندین ساختمان جدید مکتب در این ولایت اعمار گردیده و تلاش برای اعمار مکاتب جدید جریان دارد. روح الله محقق، رئیس معارف ولایت بدخشان در مصاحبه ای با روزنامهٔ ماندگار گفت: تلاش ها برای اعمار مکاتب فاقد ساختمان به کمک هزینهٔ انکشافی وزارت معارف، کشورهای کمک کننده و نهادهای همکاری جریان دارد. محقق گفت که با تلاش های که برای اعمار ساختمان مکاتب جدید و مواد درسی روی دست داریم، توانسته ایم، چالش ها را تا حدی کاهش دهیم. آقای محقق، گفت: نبود ساختمان مکاتب، کمبود آموزگاران زن و کمبود مواد درسی، از مشکلات عمدهٔ ریاست معارف بدخشان است. وی گفت که تقرر آموزگان مسلکی که از طریق رقابت آزاد کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می گیرد تا حدی حل گردیده است. رئیس معارف ولایت بدخشان از بازگشایی مکتب های که از چند سال بدین سو توسط گروه های مخالف مسلح دولت در ولسوالی های ناامن بدخشان بسته بودند، گفت: در حال حاضر هیچ مکان آموزشی در این ولایت بروی دانش آموزان بسته نیست.