پایگاه خبری پیام آفتاب 13 عقرب 1398 ساعت 14:38 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91148/کمیسیون-انتخابات-درباره-کارکرد-شرکت-درمالوگ-وضاحت-بدهد -------------------------------------------------- یوسف رشید: عنوان : کمیسیون انتخابات درباره کارکرد شرکت درمالوگ وضاحت‌ بدهد -------------------------------------------------- یوسف رشید گفت که در صورت احتمال «عقب‌نشینی» و قبول کردن «فرمایش‌های تیم‌های انتخاباتی» اعتبار روند انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات و نقش شرکت درمالوگ تضعیف می‌شود. متن : درحالی که روند تصفیه معلومات رای دهندگان از سوی شرکت آلمانی درمالوگ پایان یافته است، شماری از تیم های انتخاباتی خواستار روشن شدن سرنوشت ۱۳۷ هزار رای قرنطین شده از سوی این شرکت هستند. شرکت درمالوگ در ابتدا اعلام کرده بود که معلومات حدود یک میلیون ۹۲۹ هزار رای دهنده به سرور مرکزی انتقال یافته و حدود ۱۳۷ هزار رای قرنطین شده است. با این حال این شرکت در گزارش تصفیه اطلاعات بایومتریکی سرور مرکزی که به کمیسیون انتخابات فرستاده، حدود ۸۶ هزار رای را بی اعتبار خوانده و حدود یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ رای را معتبر دانسته است. یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید که شرکت درمالوگ در خصوص مطرح کردن این موضوع در جریان حساس روند انتخابات، مقصر است. وی افزود که موضوع قرنطین حدود ۱۳۷ هزار رای نه از سوی تیم های انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات، بلکه از سوی کمپنی درمالوگ مطرح شده و این کمپنی در خصوص قرنطین این شمار رأی ها و دلایل بیرون کردن آن در قرنطین وضاحت کافی نداده است. یوسف رشید گفت که این موضوع باعث تقابل میان تیم های انتخاباتی شده و برای کمیسیون مستقل انتخابات چالش ایجاد کرده است. یک سخنگوی تیم انتخاباتی دولت ساز می گوید شرکت درمالوگ در یک ایمیل رسمی از اعتبار ۱۳۷ هزار رأی مذکور به کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان داده است. رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تصریح کرد که نیاز است برای بیرون رفت از این وضعیت، شرکت درمالوگ در مورد دلایل قرنطین این رای ها و علت بیرون کردن آن از قرنطین معلومات ارایه کند تا روند انتخابات با پرسش، تهدید و فقدان اعتبار روبه رو نشود. رشید هرچند بر تأثیر شرکت درمالوگ در کارهای فنی تأکید کرد، اما افزود که نیاز است کمیسیون مستقل انتخابات ابتکار عمل را در دست گیرد و به تیم های انتخاباتی در خصوص وضاحت خواهی از درمالوگ، اطمینان دهد. وی تصریح کرد که کمیسیون مستقل انتخابات با خواستن وضاحت از شرکت درمالوگ، قناعت تیم های انتخاباتی را فراهم کند و زمینه فرمایش های تیم های انتخاباتی را مهیا نسازد. یوسف رشید اضافه کرد که در صورت احتمال عقب نشینی و قبول کردن فرمایش های تیم های انتخاباتی اعتبار روند انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات و نقش شرکت درمالوگ تضعیف می شود.