پایگاه خبری پیام آفتاب 21 سنبله 1397 ساعت 12:19 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/83903/پاکستان-۱۳-عضو-برجسته-طالبان-پاکستانی-اعدام -------------------------------------------------- عنوان : پاکستان ۱۳ عضو برجسته طالبان پاکستانی را اعدام کرد -------------------------------------------------- پاکستان امروز ۱۳ عضو برجسته طالبان پاکستانی را اعدام کرد ولي حكومت ع و غ در هفده سال نخواسته هفت تا ازين جنايتكاران را اعدام نمايد. متن : پاکستان امروز ۱۳ عضو برجسته طالبان پاکستانی را اعدام کرد ولي حكومت ع و غ در هفده سال نخواسته هفت تا ازين جنايتكاران را اعدام نمايد. از صفحه Haidar Adel