پایگاه خبری پیام آفتاب 25 اسد 1399 ساعت 11:07 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/93767/رضازاده-تاکنون-هیچ-اقدامی-رفع-محاصره-تحریم-چهارسده-نشده-است -------------------------------------------------- عنوان : رضازاده: تاکنون هیچ اقدامی برای رفع محاصره و تحریم چهارسده نشده‌است -------------------------------------------------- درحالی که ولسوالی «چهارسده» ولایت غور با بیش از یکهزار خانواده از ۶ سال به این‌سو در محاصره نظامی و از ۳ سال پیش زیر تحریم اقتصادی طالبان قرار دارد، نماینده مردم غور می‌گوید تاکنون هیچ اقدامی برای رفع محاصره و تحریم چهارسده نشده‌است. متن : درحالی که ولسوالی چهارسده ولایت غور با بیش از یکهزار خانواده از ۶ سال به این سو در محاصره نظامی و از ۳ سال پیش زیر تحریم اقتصادی طالبان قرار دارد،نماینده مردم غور می گویدتاکنون هیچ اقدامی برای رفع محاصره و تحریم چهارسده نشده است. کرام الدین رضازاده، نماینده مردم غور در مجلس نمایندگان می گوید که برای رسیدگی به محاصره و تحریم ولسوالی چهارسده، در سطح حکومت مرکزی دادخواهی کرده است. این عضو مجلس نمایندگان تصریح کرد که مشکل ولسوالی چهارسده با وزارت دفاع، وزارت داخله، شورای امنیت ملی و ریاست جمهوری در میان گذاشته شده است. آقای رضازاده تأکید کرد که مقام های ارشد وزارت دفاع از پی گیری قضیه و ارسال کمک نظامی و مواد خوراکی در هماهنگی با قول اردوی ۲۰۷ ظفر سخن گفتند، اما تاکنون هیچ اقدامی [در این زمینه] نشده است.