پایگاه خبری پیام آفتاب 6 سنبله 1398 ساعت 9:19 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90715/یوسف-رشید-نامزدان-جای-تخریب-یکدیگر-شرح-برنامه-هایشان-بپردازند -------------------------------------------------- عنوان : یوسف رشید: نامزدان به جای تخریب یکدیگر به شرح برنامه‌هایشان بپردازند -------------------------------------------------- نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند شهروندان هنوز هم از چگونگی برنامه‌های نامزدان ریاست جمهوری آگاهی لازم را به دست نیاورده‌اند. متن : با آن که یک ماه از آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری می گذرد، هیچ یک از ۱۷ نامزد تا کنون فعالیت های انتخاباتی خود را به سایر نقاط کشور گسترش نداده است. اکثر نامزدان برنامه های تبلیغاتی خود را تنها در کابل پیش برده اند و تعداد انگشت شماری از آن ها به ولایات سفر کرده اند. نهادهای ناظر بر روند انتخابات می گویند شهروندان هنوز هم از چگونگی برنامه های نامزدان ریاست جمهوری آگاهی لازم را به دست نیاورده اند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، کارزارهای انتخاباتی را برای شرح برنامه های نامزدان مهم عنوان می کند و می گوید، در حالی که نصف دوره کمپین ها سپری شده است، هیچ مناظره ای رو در رو میان نامزدان صورت نگرفته است تا شهروندان برنامه های این نامزدان را به گونه مقایسه ای مورد بررسی قرار دهند. یوسف رشید گفت، بحث های نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری در میزهای مدور بیش تر جنبه های تعرضی دارد و به جای شرح برنامه های شان، بحث های حاشیه ای را دامن می زنند و بر دسته های انتخاباتی دیگر می تازند. رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان کارزارهای انتخاباتی را مهم می داند و می گوید شرح این برنامه ها می تواند شهروندان را راهنمایی کند که در روز رأی دهی به کدام یکی از نامزدان رأی بدهند. رشید افزود: در صورتی که بازار کمپین ها سرد باشد و نامزدان برنامه های شان را به مردم تشریح نکنند، شهروندان بر اساس ملحوظات قومی، زبانی یا سمتی رأی خواهند داد؛ نه بر اساس برنامه های نامزدان. وی به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد می کند که در مدت زمان باقی مانده دوره کارزارهای انتخاباتی به جای تخریب یک دیگر به شرح برنامه ها و منشورهای شان بپردازند و دامنه کارزارها را از سطح شهر کابل به ولایات و ولسوالی ها گسترش دهند. رشید همچنین پیشنهاد می کند که نامزدان در کنار شرح برنامه های شان از طریق رسانه ها، برنامه های مدون شان را نیز تهیه و در اختیار شهروندان قرار دهند تا روند رای دهی به صورت آگاهانه صورت گیرد.