پایگاه خبری پیام آفتاب 9 جدی 1397 ساعت 14:00 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/87204/دیدار-تازه-دوستم-حکمتیار-عکس -------------------------------------------------- عنوان : دیدار تازه دوستم با حکمتیار+عکس -------------------------------------------------- سترجنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، شنبه شب گذشته با گلبدین حکمتیار رهبر، حزب اسلامی افغانستان، در اقامتگاهش در کابل دیدار کرد. متن : در دیدار شنبه شب گذشته دوستم با حکمتیار روی انکشافات اخیر اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. هر دوجانب همچنین در خصوص پروسه ی صلح و مذاکره با طالبان بحث کردند. در این نشست دو طرف بر هماهنگی میان احزاب سیاسی و نقش آفرینی احزاب در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری تاکید کردند.