پایگاه خبری پیام آفتاب 15 حمل 1400 ساعت 13:48 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/95944/سخنگوی-وزارت-معارف-اصلاحات-نصاب-تعلیمی-زمان-گیر -------------------------------------------------- عنوان : سخنگوی وزارت معارف:اصلاحات در نصاب تعلیمی زمان‌گیر است -------------------------------------------------- سخنگوی وزارت معارف با تأکید بر اینکه روند اصلاحات در نصاب تعلیمی هنوز هم در مرحله رای‌زنی است، گفت: این وزارت تلاش دارد تا دیدگاه‌های آکادمی علوم، علما و متخصصان این حوزه را دریافت و آن را در مضامین بگنجاند. متن : سخنگوی وزارت معارف با تأکید بر اینکه روند اصلاحات در نصاب تعلیمی هنوز هم در مرحله رای زنی است، گفت: این وزارت تلاش دارد تا دیدگاه های آکادمی علوم، علما و متخصصان این حوزه را دریافت و آن را در مضامین بگنجاند. نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف به رسانه ها گفت: در حال حاضر روند بازنگری نصاب تعلیمی در حد نظرخواهی است و این وزارت تلاش دارد تا دیدگاه آکادمی علوم افغانستان، شورای علما و متخصصان حوزه معارف را دریافت کند. وی گفت که این روند به دلیل تغییر و تبدیل در این وزارت با تأخیر مواجه شده است. سخنگوی وزارت معارف پیشرفت کار را قناعت بخش توصیف کرد و گفت: از آن جایی که تمامی نصاب بازنگری و دیدگاه متخصصان جمع آوری می شود، تطبیق اصلاحات زمان گیر است. نجیبه آرین خاطرنشان کرد که این وزارت شماری از کتاب های دوره ابتداییه را بازنگری و اصلاح کرده است. به گفته سخنگوی وزارت معارف هرچند مضمون های این دوره کم نشده، اما از حجم کتاب ها کاسته شده است. وی تصریح کرد که روند بازنگری و اصلاح نصاب جریان دارد و در نظر است تا با استفاده از روحیه منطقه ای و ملی در بازنگری و اصلاح کتاب ها استفاده شود. وی در ادامه با تأکید بر اینکه در مورد کمبود کتاب، اطلاعات دقیق در دست ندارد، افزود: هنوز کمبود کتاب سروی نشده و از این رو مشخص نیست که به چه تعداد کتاب دیگر نیاز است.