پایگاه خبری پیام آفتاب 19 حمل 1398 ساعت 10:42 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/89662/آمریکایی-ها-حرف-می-زنند-اما-عمل-نمی-کنند -------------------------------------------------- عنوان : آمریکایی‌ها حرف می‌زنند اما عمل نمی‌کنند -------------------------------------------------- پاکستان عملاً امریکایی‌ها را به خاک سیاه نشاند؛ از آمریکا تصویر امپراتوری بی‌خاصیت را ترسیم کرد، جنگ را به نفعِ خود تغییر داد و حالا از صلح نیز به نفعِ خود استفاده می‌کند. بن‌لادن در آغوش ارتش پاکستان خفته بود؛ رهبران طالبان، القاعده و بسیاری از شبکه‌های دیگرِ تروریستی در پاکستان حضور دارند و جنگِ خود را علیه هر کشوری که خواسته باشند سازمان‌دهی می‌کنند. آن‌گاه آمریکا نگرانِ این است که افغانستان به پایگاه خطر برای منافع آن کشور تبدیل نشود. آیا خطری بیشتر از پاکستان متوجه منافع کشورهای غربی و در رأس آن‌ها آمریکا است؟! متن : سخنان زلمی خلیل زاد فرستاده ویژهٔ وزارت خارجهٔ آمریکا برای صلحِ افغانستان در دیدار با شماری از جوانان در کابل هرچند تازگی ندارد، ولی در بحبوحهٔ گفت وگوهای صلح و رفت وآمدهای آقای خلیل زاد به اسلام آباد می تواند مهم تلقی شود. آقای خلیل زاد در این نشست گفته است که تا زمانی که سیاست پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکند، صلح در این کشور مستقر نخواهد شد. به گفتهٔ آقای خلیل زاد، او شاهد مداخله های پاکستان در امور افغانستان بوده است که هنوز هم ادامه دارد. آقای خلیل زاد گفته است؛ همان گونه که با طالبان باید توافق نامهٔ صلح امضا شود، یک توافق نامهٔ صلحِ دیگر نیاز است با پاکستان به امضا برسد. این سخنان دقیقاً در زمانی ابراز می شوند که مناسبات کابل و اسلام آباد در اوج تیرگی خود قرار گرفته و حکومت افغانستان نسبت به عملکرد پاکستان بسیار ناراضی به نظر می رسد. سخنان اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان از سوی کابل کاملاً مداخله در امور داخلی افغانستان پنداشته شد و در واکنش به آن، وزارت خارجهٔ افغانستان سفیر خود از اسلام آباد را به کابل فرا خواند. ما در هجده سالِ گذشته به گونه ای و در چهار دههٔ گذشته به گونهٔ دیگر با پاکستان مشکل داشته ایم. اسلام آباد در طولِ این چهار دهه از سوی حکومت های کابل، به جز از دورهٔ طالبان که آن را نباید بخشی از تاریخ کشور به حساب آورد، به مداخله در امور افغانستان متهم شده است. حکومت هایی که پس از کودتای ثور ۱۳۵۷ در افغانستان روی کارآمدند، به دلیل پذیرفتن مهاجران و احزاب جهادی یی که در برابر حکومت قرار داشتند، پاکستان را عامل اصلیِ ناامنی ها و مشکلات داخلیِ کشور قلمداد می کردند. هرچند این اتهام در آن سال ها موجه نبود، ولی بدون شک بخشی از آن با واقعیت های آن دوره همخوانی داشت. پاکستان همان زمان که مجاهدین افغانستان را در بخش های مرزی پناه داد، هرگز در پی کمک به همسایهٔ خود که در معرض تجاوز و اشغال یک ابرقدرت قرار گرفته بود، نبود. پاکستان در همان سال ها در حالی که با زبان از برادری سخن می گفت، اما در کله ریسمانِ خفه شدنِ ما را می بافت. پاکستان در آن سال ها در حالی که دم از اخوت اسلامی می زد، در نشست های پنهان از منافعی که در وخامتِ اوضاع افغانستان برای آن کشور متصور بود، ویسکی شادیانه می نوشید. پس از آن که مجاهدین در افغانستان قدرت را به دست گرفتند، مداخلاتِ پاکستان عملاً وارد فاز عریان و ویرانگرِ خود شد. در جنگ های کابل هرچند برخی از تنظیم های جهادی سهیم بودند اما مهار اصلیِ جنگ در دست نظامیانِ پاکستان بود. پاکستان بسیار حساب شده و برنامه ریزی شده در افغانستان نقشه های خود را عملی می کرد. زمانی داکتر نجیب الله آخرین رئیس جمهور حاکمیت های پس از کودتای ثور گفته بود، پاکستان سه طرح برای افغانستان در سر دارد: یا این کشور را بخشی از خاکِ خود بسازد؛ یا حکومتی دست نشانده در آن به وجود آورد و اگر نشد، زمینهٔ تخرب و ویرانی این کشور را به گونه ای فراهم کند که هرگز از زیر بارِ مشکلات و ویرانی ها کمر راست کرده نتواند. پاکستان در طول این چهار دهه فقط به صورتِ رسمی موفق نشد که افغانستان را بخشی از خاکِ خود اعلام کند ولی به دو خواستهٔ دیگر خود کاملاً دست پیدا کرد. نخست، ایجاد حکومت دست نشانده به وسیلهٔ طالبان و دوم ویرانیِ بنیادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور. افغانستان بیشتر از آن که به وسیلهٔ قشون شوروی وقت ویران شده باشد، به وسیلهٔ ایادی پاکستان به ویرانه مبدل شد. این کشور بیشتر از هر کشوری در جهان از پاکستان صدمه دید و حالا هم این زیان بینی همچنان ادامه دارد. در هجده سال گذشته، مداخلات پاکستان هرچند در امور افغانستان وارد فاز تازه ای شد ولی عمق استراتژیکِ این کشور را به هیچ وجه تغییر نداد. پاکستان هنوز در وجود افغانستان منافع هنگفتی را پنهان می بیند و به هیچ صورت حاضر نیست این منافع را فروگذارد. در این که پاکستان بزرگ ترین خصم و مخالفِ افغانستان هست، هیچ جای شک وجود ندارد. این موضوع را هم امریکایی ها می دانند و هم دیگر کشورهای جهان که زیر نامِ کمک به افغانستان به این کشور سرباز فرستاده اند. اما هیچ معلوم نیست که این کشورها برای چه فقط نظاره گر این وضعیت اند؟ آیا معنای امضای پیمان امنیتی با آمریکا این نبود که افغانستان از شرِ مداخلاتِ کشورهای دیگر نجات پیدا کند؟ مگر امریکایی ها پایگاه های نظامی خود را در افغانستان برای کمک به امنیتِ کشورِ ما که در عین حال منافع آن آمریکا را نیز تأمین می کند، مستقر نساختند؟ پس چرا امروز هیچ کشوری به صورتِ واضح نسبت به این وضعیت واکنش نشان نمی دهد؟ پاکستان عملاً امریکایی ها را به خاک سیاه نشاند؛ از آمریکا تصویر امپراتوری بی خاصیت را ترسیم کرد، جنگ را به نفعِ خود تغییر داد و حالا از صلح نیز به نفعِ خود استفاده می کند. بن لادن در آغوش ارتش پاکستان خفته بود؛ رهبران طالبان، القاعده و بسیاری از شبکه های دیگرِ تروریستی در پاکستان حضور دارند و جنگِ خود را علیه هر کشوری که خواسته باشند سازمان دهی می کنند. آن گاه آمریکا نگرانِ این است که افغانستان به پایگاه خطر برای منافع آن کشور تبدیل نشود. آیا خطری بیشتر از پاکستان متوجه منافع کشورهای غربی و در رأس آن ها آمریکا است؟! آقای خلیل زاد به نکتهٔ خوبی اشاره کرده که باید توافق نامهٔ صلح با پاکستان امضا شود، ولی از کجا می توان قانع شد که پاکستان دست از مداخلاتِ خود برخواهد داشت؟ البته در این میان، نباید از نقش ضعیف و منفعلانهٔ رهبران سال های اخیر کشور غافل بود. آن ها نیز نتوانستند مشکلاتِ دو کشور را شناسایی و حل کنند. هر کدام از پایگاه قوم و قبیلهٔ خود تلاش کردند که بحث میان دو کشور را به گفت وگوی شخصی تقلیل دهند. به همین دلیل، پاکستان به عنوان کشور مخالف و مداخله گر باقی ماند.