پایگاه خبری پیام آفتاب 23 جوزا 1392 ساعت 10:37 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/22881/سخن-جدید-۵۸۸ -------------------------------------------------- عنوان : سخن جدید ۵۸۸ -------------------------------------------------- متن : روزنامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی صبح افغانستان - شماره 588 دانلود کنید حجم نشریه: کمتر از 3 مگ صاحب امتیاز و سردبیر: دکتر عبدالهادی محسنی مدیرمسوول: محمدرضا نعیمی 0789010076 معاون: مصطفی رسولی صفحه آرا: محمدتقی جعفری مسوول آی تی: محمد سعید گزارشگر: محمدحسین امینی ارتباطات و امور توزیع: نسیم صالحی 0775914022 اعضای هیئت تحریر: علی بنیادی، ذکیه غزنوی و ابوذر ارجمند آدرس: کابل- دهمزنگ - جاده سوم حوت - عقب نمایندگی شارپ - محب زاده پلازانمبر2 - منزل دوم پست الکترونیکی: sokhanejadid@yahoo.com وبلاک: www.sokhanejadid.blogfa.com چاپ: مطبعه تلاش 0794718575 - 0783859397