پایگاه خبری پیام آفتاب 15 حمل 1398 ساعت 13:34 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/89617/رئیس-جمهور-موثریت-صادرات-باید-تولید-باکیفیت-توجه-شود -------------------------------------------------- عنوان : رئیس‌جمهور: برای موثریت صادرات باید به تولید باکیفیت توجه شود -------------------------------------------------- رئیس‌جمهور غنی می‌گوید که روسیه و قزاقستان می‌توانند بزرگترین بازار برای انگور افغانستان باشند. متن : رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پنجمین کنفرانس ملی ترویج زراعتی گفت که از وضعیت صادرات انگور کشور راضی نیست. وی گفت: انگور یکی از عمده ترین صادرات ماست. از وضعیت انگور ناراضی استم. قدم هایی برداشته شده و قدم هایی به مراتب بزرگتر به کار است. تجربهٔ شیلی، هندوستان جنوبی، پرو و کالیفورنیا نیاز است تا وضعیت انگور تغییر کند. غنی خطاب به بازرگانان گفت که بازارهایی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. وی افزود: ضرورت است که متحد شویم و آواز مشترک پیدا کنیم. بازار آذربایجان به رویتان باز خواهد شد و بازار امارات، اما بزرگترین بازار قزاقستان و روسیه خواهد بود. محمد اشرف غنی گفت که برای موثریت صادرات، باید روی تولید معیاری و باکیفیت توجه شود.