پایگاه خبری پیام آفتاب 21 حوت 1397 ساعت 22:25 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/gallery/89347/3/گزارش-تصویری-اجتماع-بزرگ-سادات-ارگ-ریاست-جمهوری -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری از اجتماع بزرگ سادات در ارگ ریاست جمهوری -------------------------------------------------- محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر امروز با تعداد کثیری از بزرگان، متنفذین، علما و جوانان قوم سادات در قصر سلام‌خانۀ ارگ دیدار کرد. در این دیدار که استاد سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری و شماری از اراکین بلند‌رتبۀ دولتی نیز حضور داشتند، رئیس‌جمهور غنی در صحبت‌هایش گفت: امروز جای افتخار است که نمایندگان قوم سادات در خانۀ خود، ارگ ریاست‌جمهوری حضور دارند. متن : محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر امروز با تعداد کثیری از بزرگان، متنفذین، علما و جوانان قوم سادات در قصر سلام خانۀ ارگ دیدار کرد. در این دیدار که استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و شماری از اراکین بلند رتبۀ دولتی نیز حضور داشتند، رئیس جمهور غنی در صحبت هایش گفت: امروز جای افتخار است که نمایندگان قوم سادات در خانۀ خود، ارگ ریاست جمهوری حضور دارند. رئیس جمهور کشور ضمن اتحاف دعا به روح شهید سید مصطفی کاظمی و مرحوم سترجنرال سید حسین انوری، خطاب به قوم سادات، گفت که فردا برای شناختن سادات افغانستان بحیث یک قوم، فرمان تقنینی صادر می گردد.