پایگاه خبری پیام آفتاب 2 حوت 1396 ساعت 11:37 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78187/رئیس-جمهور-خدمات-صحی-معیاری-ارایه-شود -------------------------------------------------- عنوان : رئیس جمهور: خدمات صحی معیاری ارایه شود -------------------------------------------------- محمداشرف غنی رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح ثبت نام الکترونیکی پزشکان طب و دندان در استندرد سازی ارائه خدمات صحی توسط سکتور خصوصی تأکید کرد. متن : محمد اشرف غنی که بعد از ظهر دیروز سه شنبه (۱ حوت) در مراسم افتتاحیه پزشکان طب و دندان در کابل صحبت می کرد گفت، هرگامی که در راستای تغییر شفاخانه ها، استندرد سازی سیستم صحی و تثبیت سویه داکتران برداشته می شود در حقیقت نجات دادن جان میلیون ها انسان است. غنی افزود که بدون معیاری سازی خدمات صحی درست ارائه نمی شود. وی بیان داشت که این روز در تاریخ کشور به عنوان یک روز تحول در استندرد سازی خدمات صحی مطرح خواهد شد. رئیس جمهور تأکید کرد که ضرورت اصلاحات گسترده تقاضای مردم است و ارائه خدمات طبی از طرف سکتور خصوصی باید استندرد شود. غنی گفت: چطور ادعا کرده می توانیم که خدمات طبی با سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دالری استندرد شود؛ بنابراین ضرورت همکاری پیشتازان کشور در این عرصه نهایت ضرور است. به گفته وی، در برنامه وقایوی به ویژه برنامه معالجوی نواقص جدی دارد. به همین دلیل سالانه صدها میلیون دالر پول مردم و دولت به همین دلیل مصرف می شود، باید برنامه واضح که چگونه خدمات ارائه گردد وجود داشته باشد. این در حالی است که هم اکنون شکایت بر این است که خدمات صحی در کشور غیر معیاری است و نیز مردم افغانستان برای تداوی سالانه صدها میلیون دالر را در کشورهای خارجی به مصرف می رسانند. ثبت نام الکترونیکی پزشکان طب و دندان از سوی شورای عالی طبی کشور راه اندازی شده است. قرار است بر اساس این برنامه، صلاحیت های علمی پزشکان و شفاخانه ها بررسی گردد.