مجیب خلوتگر رییس اجرایی موسسه حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان (نی) در گفتگو با پیام آفتاب/بخش دوم:

برخی مدیران، رسانه‌های خود را به احزاب و جریان‌های سیاسی فروخته‌اند

شما رییس جمهور را می‌بینید که به غیر رسانه‌های بین‌المللی، با هیچ رسانه‌ی داخلی حرفی نزده است و در صحبت‌های خود با رسانه‌های خارجی نیز دچار معضل است، ولی با کدام رسانه‌ی داخلی آمده و مصاحبه ویژه داشته که ما شاهد چنین اقدامی از سوی وی نیستیم.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ ثور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۸
دومین بخش از گفتگوی پیام آفتاب با مجیب خلوتگر رئیس اجرایی موسسه حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان (نی) با محوریت مشکلات اقتصادی و حمایت از سوی دولت خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می‌گردد.
برای مطالعه بخش نخست این گفتگو اینجا کلیک نمائید.

پیام آفتاب:
رسانه‌های حزبی چه تاثیری روی گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان دارند؟
خلوتگر: برخی از صاحبان رسانه بنا به مشکلات اقتصادی، رسانه‌ی خود را به احزاب و جریان‌های سیاسی فروختند و این باعث شد که یک تعداد رسانه‌ها تحت عنوان رسانه‌ی آزاد، فعالیت ابزاری سیاسی داشته باشند و از طرف دیگر ما در قانون رسانه‌های افغانستان با مشکل مواجه هستیم؛ زیرا وقتی رسانه‌ی مستقل را تعریف می‌کند، زیر ساخت‌ها و شاکله‌های یک رسانه مستقل را از نظر محتوا تعریف نمی‌کند، پس در چنین وضعیتی هیچ نهادی نمی‌تواند بالای رسانه‌های که به شکل ابزاری کار می‌کنند فشار وارد کنند که شما مستقل نیستید و نباید مستقل خطاب شوید. این موضوع سبب می‌شود که حلقه رسانه‌های مستقل تنگ‌تر شوند و یک تعداد افراد زیر نام رسانه‌ی مستقل، فعالیت ابزاری حزبی را داشته باشند؛ اما یادمان باشد که مردم دیگر هوشیار شده‌اند و می‌فهمند که کدام رسانه حزبی است و کدام رسانه مستقل و غیر وابسته. رسانه‌های حزبی برمبنای قانون احزاب عمل نمی‌کنند و خود را غیر وابسته و مستقل می‌خوانند؛ اما فعالیت حزبی می‌کنند. این‌جا است که مخاطبین دچار یک سر درگمی در هضم اطلاعات می‌شود. وقتی شما یک خبر را از یک رسانه‌ی حزبی که خود را آزاد خطاب می‌کند، می‌شنوید نمی‌فهمید که این خبر برمبنای شوخی همان حزب تهیه شده یا برمبنای اصول خبرنگاری؟ این‌جا است که جریان آزاد اطلاعات، اگر واقعاً وجود داشته باشد، مردم نسبت به آن بی‌باور می‌شوند و این یک صدمه بزرگ بر آزادی بیان و گردش اطلاعات است.
پیام آفتاب: با توجه به مشکلات اقتصادی رسانه‌ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ وعده تخصیص بودجه مستقل به رسانه‌ها را داده است، این پول چقدر می‌تواند مشکل مالی رسانه‌ها را حل کند؟
خلوتگر: قرار است که یک صندوق وجهی برای رسانه‌ها ایجاد شود و کارهای اداری و قانونی آن نیز انجام شده و پالیسی و لایحه‌اش ترتیب گردیده است، ولی به صورت کاربردی فعالیت نمی‌کند، چون هنوز رییس جمهور کلید آغاز آن را نزده است. ما امیدوار هستیم که چنین کاری انجام شود؛ اما نگرانی من به عنوان یک کارمند رسانه این است که این صندوق هرچند از سوی فدراسیون رسانه‌ها مدیریت می‌شود، بازهم تبدیل به ابزار فشار حکومت بر رسانه‌ها نشود. به نظر من اگر برای آن 150 رسانه‌ی که به دلیل مشکلات مالی سقوط کردند، چنین صندوقی موجود بود، ما امروز شاهد رسانه‌های بیشتری بودیم. در این اواخر گمانه زنی‌های وجود دارد که خبرنگاران از گردانندگان محافل و مجالس خبری، یک مقدار پول را به عنوان کرایه راه دریافت می‌کنند و این مساله در ولایات بسیار رایج است و دلیل آن نیز پایین بودن معاش خبرنگاران است. وقتی معاش خبرنگار پایین می‌آید، آن‌ها در تکاپوی امرار معیشت برمی‌آیند و چنین قضیه‌یی اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر موارد نیز وجود دارد که شماری از خبرنگاران ما در کنار کار خبرنگاری، در دولت نیز کار می‌کنند و این موارد سبب می‌شود که کار حرفه‌ی خبرنگاری کمتر انجام شود. شما در پایان کار می‌بینید که مشکلات اقتصادی باعث نفوذ حکومت در رسانه‌ها شده و حتی سبب بسته شدن رسانه‌ها نیز شده است.
پیام آفتاب: برخورد مدیران رسانه‌ها با کارمندان خود چگونه است و آیا حقوق اساسی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ی در درون این سازمان‌ها تامین می‌شود؟
خلوتگر: ما یک سرویی را انجام دادیم که بیشتر از یک سال طول کشید تا نتیجه آن را به دست آوردیم و این سروی نشان می‌دهد که نه‌تنها قانون کار صد درصد در رسانه‌ها مراعات نمی‌شود، بلکه صد درصد خلاف آن کار صورت می‌گیرد و مقرره اشتغال و قانون رسانه‌ها نیز وضعیت مشابهی را دارد. من شاهد این بودم که یک رسانه 18 ماه به کارمندان خود معاش پرداخت نکرده بود. ما شاهد این مورد نیز بودیم که صاحب یک رسانه بدون در نظر گرفتن قانونی به نام قانون کار، با کارمند خود قرارداد بسته و حتی کاپی آن را در اختیار وی قرار نداده که دقیقا در آن قرارداد چه موارد ذکر شده است. من شاهد رویداد دیگری نیز بودم که یک خبرنگار در دهان دروازه رسانه‌ی که در آن کار می‌کرد، آمده و مسئول امنیتی آن رسانه کارت او را گرفته و برایش گفته که دیگر حق نداری اینجا بیایی حتی برای گرفتن معاشت. ما در کنار این که مشکل امنیتی داریم و مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی به اطلاعات هم که دامنگیر تمام رسانه‌های کشور است، طرف دیگر این مشکلات صاحبان  رسانه‌ها است که بدون در نظر گرفتن قوانین کار و رسانه، با کارمندان خود برخورد می‌کنند و متاسفانه نهادهای حکومتی نیز در این زمینه آن کاری که باید به خاطر تطبیق قانون انجام دهند، نمی‌دهند. این‌جا است که مدیر یک رسانه به عنوان یک مدیر غیر مسلکی استثمارگر ظاهر می‌شود و این کیفیت کار رسانه و جان آزادی بیان را زیر سوال می‌برد.
پیام آفتاب: برخورد دوگانه مسئولان حکومتی با رسانه‌های خارجی و داخلی و نیز تفکیک قایل شدن میان رسانه‌های داخلی چقدر روی فعالیت رسانه‌ها تاثیر می‌گذارد؟
خلوتگر: کاری که می‌تواند به عنوان فعالیت محوری رسانه خطاب شود، پاسخ‌گو ساختن حکومت است و کار اصلی یک رسانه این است که با انتقاد و فشار وارد کردن، کسانی را که بالای شهروندان حکومت می‌کنند، در برابر آنان پاسخ‌گو بسازند؛ زیرا حکومت از محصولی که ما می‌دهیم مصرف می‌کند و باید در برابر آن جواب پس دهد. چیزی که خیلی مهم است، برخورد مسئولان با رسانه‌ها برای فرار از پاسخ‌گویی در برابر آن‌ها و شهروندان است، به گونه مثال شما رییس جمهور را می‌بینید که به غیر رسانه‌های بین‌المللی، با هیچ رسانه‌ی داخلی حرفی نزده است و در صحبت‌های خود با رسانه‌های خارجی نیز دچار معضل است، ولی با کدام رسانه‌ی داخلی آمده و مصاحبه ویژه داشته که ما شاهد چنین اقدامی از سوی وی نیستیم. از طرف دیگر من شاهد این بودم که سخن‌گویان نهادهای حکومتی با یک رسانه مصاحبه کرده و به رسانه دیگر گفته که من با مهمان شما مشکل دارم و در این گفتگو حاضر نمی‌شوم. این وضعیت حالتی را به‌وجود آورده که رسانه هم بالای حکومت بی‌اعتماد شوند و هم بالای متخصصین و کارشناسان. این موارد در کل از یک طرف انگیزه ساختن یک رسانه را از میان بردارند و طرف دیگر انگیزه رشد رسانه‌ها که بزرگ‌ترین دستاورد حکومت، مردم و جوامع بین‌المللی است را نیز از میان ببرد. بناءً برخورد دوگانه با رسانه‌ها هم غیر قانونی است و هم صدمه‌های آن بر پیکر آزادی بیان جبران ناپذیر است.

پیام آفتاب: با توجه به رشد کمی رسانه‌ها در کشور، آیا به لحاظ کیفی ما به مرحله قناعت بخش رسیده‌ایم؟
خلوتگر: با توجه به عمر کم رسانه‌ها، به نظر من در مقایسه با رشد کمی، رشد کیفی کمتر بوده، ولی برمبنای وضعیت افغانستان، می‌تواند خوب تلقی شود؛ اما قطعا راه درازی در پیش داریم که باید بر کفیت کار رسانه‌ها بافزاییم و این در صورتی است که حکومت، وضعیت امنیتی و صاحبان رسانه‌ها بگذارند تا این اقدام صورت بگیرد.
پیام آفتاب: برخی انتقادها نیز متوجه رسانه‌های کشور است مبنی بر اینکه در بعضی موارد خبرنگاران در برخورد با قضایا حرفه‌ا‌ی عمل نمی‌کنند، این مورد چقدر درست است؟
خلوتگر: اگر تمام خبرنگاران را بگویم که حرفه‌ی عمل نمی‌کنند، در حق آن‌ها جفا کردیم؛ اما شاید بعضی از خبرنگاران باشند که یا خودشان حرفه‌ی نیستند و یا به دلیل مشکلات امنیتی می‌ترسند که حرفه‌ی عمل کنند. در برخی موارد هم صاحب رسانه نمی‌گذارند و در موارد هم فشار حکومت مانع آن‌ها می‌شود و گاهی نیز خودشان نمی‌خواهند که به قضایا حرفه‌یی بپردازند. به نظر من این مشکل بسیار زیاد نیست و به اندازه توانایی خود، خبرنگاران حرفه‌ای عمل می‌کنند. قضایایی وجود داشته که یک خبرنگار حمله زبانی بالای حکومت و مقام‌های حکومتی داشته است؛ اما در پایان روز کارش مسلکی بوده. اگر روی‌کردش در گرفتن اطلاعات مسلکی نبوده، ولی کارش مسلکی بوده. امروز وقتی ما شاهد این هستیم که رابطه‌ی میان رده‌های بالای حکومت با یک وزیری که از کارت انتخاباتی دیگر می‌باشد، چگونه است، این را رسانه‌ها آشکار ساخته است. امروز وقتی می‌بینیم بودجه یک ولایت بیشتر از 150 برابر فلان ولایت است، رسانه با دید حرفه‌ی به آن پرداخته است؛ اما یادمان باشد که رسانه مانند یک سکه است که دو رخ دارد و یک خبرنگارهم با یک سکه دو رخ کار می‌کند. یک رخ این سکه این است که شما کار می‌کنید و اجازه انتقاد و ارایه پیشنهاد را دارید؛ اما رخ دیگر آن بسته به حاکمیت دارد که چقدر حرفه‌ی شما را می‌پذیرد و برمبنای آن عمل می‌کند. متاسفانه نه حکومت آقای کرزی به رسانه‌ها توجه داشت و نه حکومت وحدت ملی در این زمینه توجهی دارد.
سیدمهدی علوی‌نژاد/خبرنگار پیام آفتاب/کابل
 
کد مطلب: 79646
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/VBmnkx
گزارشگر : سید مهدی علوی‌نژاد
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل