نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مصاحبه » علمی، فرهنگی، ورزشی

به مناسبت دهمین سالگرد فعالیت خبرگزاری پیام آفتاب (1)

رئیس کمیسیون حقوق بشر در شمال: خبرگزاری پیام آفتاب یک منبع معتبر اطلاع رسانی در کشور است

۱ قوس ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۴

پیام آفتاب: از فعالیت رسانه یی خبرگزاری پیام آفتاب بیش از 10 سال میگذرد که در شرایط ناگوار در بخش های از کشور مشغول اطلاع رسانی برای مردم بوده است که اکنون بحیث یکی از مراکز خبری مهم و ارزنده در میان شهروندان می باشد.

رئیس ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در یک گفتگو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب صحبت می کرد، گفت: " این خبرگزاری به عنوان یکی از منابع معتبر اطلاع رسانی در کشور بحساب می آید."

از فعالیت رسانه یی خبرگزاری پیام آفتاب بیش از 10 سال میگذرد که در شرایط ناگوار در بخش های از کشور مشغول اطلاع رسانی برای مردم بوده است که اکنون بحیث یکی از مراکز خبری مهم و ارزنده در میان شهروندان می باشد.

اول ماه قوس سال 1385 نخستین خبرهای بود که از خبرگزاری پیام آفتاب منتشر شده که در حال حاضر این خبرگزاری در بخش های گوناگون (سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، ورزشی، اقتصادی، بین المللی، ملی و محلی) فعالیت رسانه یی انجام می دهد.

به مناسبت فرا رسیدن دهمین سالگرد فعالیت خبرگزاری پیام آفتاب، سلسله گزارش ها و مصاحبه ی ویژه ی را خبرنگار این خبرگزاری در زون شمال کشور مستقر در ولایت بلخ تهیه و ترتیب کرده و در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد.

در این سلسله گزارش ها و مصاحبه ها بیشتر تلاش صورت گرفته تا با مقامات محلی و شخصیت های تاثیر گذار گفتگو صورت گیرد تا آنان دیدگاه ها و نظریات شان را پیرامون فعالیت رسانه یی خبرگزاری پیام آفتاب و اطلاع رسانی ارائه نمایند.

خبرگزاری پیام آفتاب یک منبع معتبر اطلاع رسانی در کشور است

قاضی سید محمد سامع رئیس ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فرا رسیدن دهمین سالروز فعالیت خبرگزاری پیام آفتاب را برای مسئولان، دستاندرکاران و خبرنگاران این خبرگزاری تبریک عرض کرده و ارزوی سلامتی نمود.

وی با بیان اینکه خبرگزاری پیام آفتاب در مدت 10 سال گذشته روز به روز بهبود یافته و مسلکی حرفوی گردیده است، افزود: " فعالیت ها و کارهای مرکز اطلاع رسانی پیام آفتاب خیلی خوب و ارزنده بوده و قابل قدر و ستایش می باشد."

آقای قاضی سامع اشاره به تهیه و ترتیب گزارش ها و خبرها از زون شمال کشور می گوید: " بخصوص اخبار که از این حوزه توسط خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب تهیه می گردد، همواره دنبال کرده و مطالب ارزنده را مورد مطالعه قرار می دهد."

نامبرده تصریح کرد: " آقای سید حبیب الله نجفی زاده خبرها و گزارش های را که از زون شمال و شمال شرق کشور تهیه و ترتیب می کند، اصل های بی طرفی، دقت، توازن و سرعت را در نظر می گیرد که این یکی از برجسته گی و شایسته گی خبرگزاری پیام آفتاب است."

آقای سامع گفت: " از خبرگزاری پیام آفتاب می توان به عنوان یکی از منابع معتبر و موثق خبری و اطلاع رسانی یاد کرد و این خبرگزاری قابل اعتماد می باشد."

موصوف بیان داشت: " اساسات خبرنگاری و روزنامه نگاری که باید در اطلاع رسانی و گزارش ها توسط رسانه ها مراعات گردد، از سوی خبرگزاری پیام آفتاب رعایت می گردد که این مسله باعث گردیده تا علاقمندان زیادی را بخود جلب نماید."

خبرگزاری پیام آفتاب همکار خوب با کمیسیون مستقل حقوق بشر است

از سوی هم رئیس ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید بر این مطلب که مرکز اطلاع رسانی پیام آفتاب همکار خوب با این اداره بوده است، افزود: " برنامه ها و مسایل مختلف کمیسیون حقوق بشر را تحت پوشش خبری قرار داده است."

باوجودی که قاضی سید محمد سامع از همکاری و یاری تمامی رسانه ها مستقر در ولایت بلخ با کمیسیون مستقل حقوق بشر ستایش می کند اما گفت: " اطلاع رسانی و همکاری خبرگزاری پیام آفتاب در زون شمال با این اداره ویژه می باشد."

نامبرده علاوه بر اینکه بخاطر تحت پوشش قرار دادن برنامه ها، همایش ها و مسایل مختلف کمیسیون مستقل حقوق بشر زون شمال از مرکز اطلاع رسانی پیام آفتاب سپاسگذاری کرد، نیز بیان داشت: " به دلیل مسلکی بودن خبرنگار این خبرگزاری محور خبرنگاران بلخ می باشد."

موصوف می افزاید که آقای حبیب نجفی زاده در مدت چند سال گذشته که بحیث خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال کشور مستقر در ولایت بلخ کار کرده، توانسته است که اعتبار زیادی را در میان خبرنگاران و مسئولان بدست بیاورد.

مرکز اطلاع رسانی پیام آفتاب به مسایل خبری بیطرف نگاه می کند

قاضی سید محمد سامع تاکید بر این مطلب که به دلیل اینکه خبرگزاری پیام آفتاب یک مرکز اطلاع رسانی بیطرف در کشور است، می گوید: " به همین دلیل سایر خبرنگار و دستاندرکاران رسانه ها بالای خبرنگار این خبرگزاری در ولایت بلخ اعتماد کرده اند."

وی باوجودی که می پذیرد خبرگزاری پیام آفتاب اصل های بی طرفی و توازن را در تهیه و ترتیب خبرها و گزارش ها مراعات می کند اما اضافه کرد: " این خبرگزاری مسئولیت و رسالت خود را برای اطلاع رسانی در کشور انجام داده است."

رئیس ساحوی زون شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد: " مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق شهروندان و مردم است که خبرگزاری پیام آفتاب با تهیه اخبار و گزارش ها توانسته تا این حق مردم را برساند."

آقای سامع بیان داشت: " در طول ده سال که از فعالیت این خبرگزاری می گذرد، پیام آفتاب طرف واقع نشده و هیچگونه انتقاد از غیر مسلکی و حرفوی بودن این خبرگزاری صورت نگرفته و همواره تلاش گردیده تا مسلکی پیش بروند."

موصوف گفت: " تاهنوز هیچگاه شکایت از غیر مسلکی و طرف واقع شدن خبرگزاری پیام آفتاب توسط مخاطبان و یا هم مسئولان و مقامات صورت نگرفته که این خود یک افتخار بزرگ برای مسئولان و دستاندرکاران این رسانه است."

پیام آفتاب در امر اطلاع رسانی از هیچگونه سعی تلاش دریغ نکنند

با این حال رئیس ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از خبرگزاری پیام آفتاب می خواهد که در امر طلاع رسانی از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نکنند و همیشه کوشش کنند که بصورت دقیق، واقعبینانه، غیر جانبدارانه و مستند مسایل را انعکاس دهد.

آقای سامع دسترسی مردم را به اطلاعات و مسایل حقوق بشری از جمله ی حق و حقوق شان دانسته و تاکید می کند که با رسانه ها از جمله خبرگزاری پیام آفتاب تلاش نمایند تا مردم به حق شان برسند و اطلاعات شان را تکمیل نمایند.

قابل ذکر است که خبرگزاری پیام آفتاب در رابطه به فعالیت خود 5 اصل عمده را ارائه کرده است که در هر سلسله گزارش ها و مصاحبه یک اصل آن نیز منتشر می گردد.

اصل اول

۱- دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، عزت و منافع مردم افغانستان. استقلال واقعی، گوهر گم شدهی مردم افغانستان است که همواره بهای آن را پرداخته اند، اما از دستاوردهای آن محروم ماندهاند. مجاهدتهای مردم افغانستان برای کسب استقلال و عزت، یا توسط حکام مستبد وابسته پامال شده، یا توسط فرصتطلبان و غارتگران داخلی و خارجی به هرج و مرج کشیده شده و یا این که به صورت مستقیم و غیر مستقیم سرکوب گردیده و به نتیجهی نهایی نرسیده است. استقلال، در برابر سلطهی بیگانگان مطرح است و سلطه تنها جنبهی نظامی و سیاسی ندارد؛ بلکه سلطهی فکری، فرهنگی، تبلیغی و اقتصادی ویرانگرتر از سلطهی نظامی است. مردم افغانستان در امر دفاع از استقلال و تمامیت ارضی، با ایثار و فداکاری همواره قلههای سربلندی را پیموده اند؛ اما، امر دفاع از ارزشهای ملی و دینی که به رهبران و نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تعلق دارد نه تنها به نتیجه نرسیده بلکه اغلب رهبران و نخبگان، خود عامل سلطه و هجمهی فرهنگی، سیاسی و تبلیغاتی سلطه جویان بوده و هستند. بنابراین، تا زمانی که سلطهی فکری، فرهنگی و اقتصادی سلطه جویان دامنگیر مردم افغانستان باشد، استقلال سیاسی میسر نخواهد شد و با مخدوش شدن استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و حتی امنیت معنایی نخواهد داشت. با توجه به این مطلب، پیام آفتاب میکوشد که در مسیر استقلال واقعی گام بردارد و در حد توان اطلاع رسانی کند.

برای دیدن ویدیوی این گفتگو اینجا کلیک کنید.سید حبیب الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)