نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مصاحبه » سیاسی و امنیتی

طیب برومند: افغانستان بصورت فوق‌العاده از تغییر اقلیم متأثر شده است

۲۵ میزان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۶

مرجع : 8am.af

طیب برومند متخصص تغییر اقلیم می گوید بخش آب، به‌عنوان آسیب‌پذیرترین بخش، شناخته شده و بعد از آن [بخش‌هایی که بیشتر آسیب دیده] زراعت و صحت است. اما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم، تغییر اقلیم یک پدیده ملی نیست، یک پدیده جهانی است و ما را متأثر کرده و این تأثیر ادامه دارد.

سؤال: ارزیابی شما از وضعیت تغییر اقلیم در کشور چیست؟ می‌دانیم که تغییر اقلیم در کشور اثر گذاشته و به بخش‌های مهمی آسیب رسانده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این پدیده جهانی در کشور ما، تا چه میزانی اثر گذاشته و بیشتر در کدام بخش‌ها این اثر قابل دید است؟

طیب برومند: همان‌گونه که می‌دانید اخیراً تغییر اقلیم، به‌عنوان یک چالش بزرگ در جهان مطرح شده است. افغانستان بنا به موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه‌خشک خود، فوق‌العاده از تغییر اقلیم متأثر شده است. البته ما باید تأثیرات تغییر اقلیم را روی هر بخشی، به صورت جداگانه بررسی کنیم. بدون تردید، تغییر اقلیم بخش‌های مختلف افغانستان را متأثر ساخته، ولی بخش آب، نخستین بخشی است که اثرات تغییر اقلیم روی آن فوق‌العاده بوده و این را تحقیقات ثابت ساخته است.سؤال: این تحقیقات به‌صورت عمومی، در سراسر جهان انجام شده و یا تنها مربوط به منابع آبی افغانستان است؟

طیب برومند: بدون تردید در این تحقیقات، محققان افغان هم در آن حضور داشته‌اند. در یکی از تحقیقاتی که از طرف دانشگاه استکهلم انجام شده در مجموع دوره‌های هایدرولوژی افغانستان به بررسی گرفته شد، در نتیحه دریافت شد که از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۱۵، درجه حرارت در حد عادی دست‌کم سه درجه افزایش پیدا کرده و در نتیجه افزایش درجه حرارت، سایکل هایدرولوژی افغانستان متأثر شده و بر اساس بررسی‌ها نسبت به گذشته در توازن آبی کاهش به میان آمده است.سؤال: شما دقیقاً می‌توانید بگویید که چه‌قدر کاهش آمده؟ زیرا ما همیشه می‌گوییم در منابع آبی کاهش رونما شده و باعث تغییر اقلیم شده، اما از میزان دقیق کاهش و یا تأثیر این پدیده، چیزی به‌میان نمی‌آوریم؟

طیب برومند: آماری در این روزها در رسانه‌ها نشر می‌شود و گفته می‌شود که ظرفیت آبی افغانستان، ۷۵ میلیارد مترمکعب است. این تخمین به سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ برمی‌گشت. اما در نتیجه وضعیت نابه‌هنجار امنیتی، بیلانس آبی افغانستان در سال‌های اخیر تخمین نشده است. اما در حوزه کابل، اخیراً چندین تحقیق صورت گرفته که ظرفیت آبی این حوزه را ۲۱ میلیارد مترمکعب تخمین کرده است؛ ولی تحقیقات نشان می‌دهد که این ۲۱ میلیارد مترمکعب آب، به ۱۷ یا ۱۶ میلیارد مترمکعب آب تقلیل یافته و می‌توانیم بگوییم که در واقع سه میلیارد مترمکعب آب از سال‌های ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۱۴ بیلانس، آبی افغانستان کم شده است.سؤال: به تناسب کم‌شدن ظرفیت آبی حوزه آبی کابل می‌توانید بگویید که دیگر منابع آبی کشور چه میزان متأثر شده و در واقع کاهش پیدا کرده‌اند؟ همان‌گونه که شما اشاره کردید، این آمار به سه‌وچهار دهه قبل بر می‌گردد، اما از سوی مقام‌ها به گونه‌ای بیان می‌شود که گویا به سه‌وچهارسال پیش بر می‌گردند؟

طیب برومند: دقیقاً طرح من در گفتمان‌ها این است که ما دیگر نگوییم که بیلانس آب افغانستان ۷۵ میلیارد مترمکعب آبی است که قبلاً داشتیم. زیرا اخیراً تحقیقات نشان داد که بیلانس آبی کشور به همین حدی که در حوزه دریای کابل کاهش پیدا کرده، به همین منوال در حوزه پنج، هلمند، حوزه شمال، حوزه هلمند و هریرود ـ مرغاب، کاهش پیدا کرده است. تحقیقاتی که از سوی مؤسسه «آیسیمود» در سال ۲۰۱۲ انجام شده، نشان داده است که پوشش‌های برفی به‌طور قطع در حال کاهش است. این سازمان، این کاهش را از سال ۲۰۰۰ بررسی کرده و تا سال ۲۰۴۵ برای این بررسی پروژه‌سازی کرده است. در این بررسی، نشان داده شده که تا آن سال پوشش برفی افغانستان ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.[مؤسسه «آیسیمود»، یک سازمان جهانی است که پارامترهای محیطی و پارامترهای حوزه دریایی اندوس را که افغانستان هم جزیی از آن است، مورد بررسی قرار می‌دهد.]سؤال: پوشش‌های برفی تا سال ۲۰۴۵ چهل‌درصد کاهش می‌یابند، پس در حال حاضر چه‌قدر کاهش پیدا کرده‌اند؟ آماری در این زمینه موجود است؟

طیب برومند: در حال حاضر بر اساس مطالعه‌ای که من در حوزه دریای کابل انجام داده‌ام، پوشش برفی کشور از سال ۱۹۶۵ تا سال ۲۰۱۴، بیست‌وپنج‌درصد کاهش یافته است و این تنها مربوط حوزه دریایی کابل است که سیزده ولایت را در بر می‌گیرد. حوزه دیگر هم حوزه پنج آمو است که از ارتفاعات پامیر و ارتفاعات قراقروم سرچشمه می‌گیرد که اکثر منابع آبی آن، پوشش برفی و یخ‌چال‌ها است و به تناسب کاهش در حوزهٔ دریایی کابل، می‌توانیم تخمین کنیم که تغییر اقلیم در ذخایر آبی آن حوزه نیز در همین حد تأثیر کرده است.سؤال: شما چه‌قدر مطمینید که تمام تغییراتی که در منابع آبی کشور رونما شده در اثر تأثیرات منفی تغییر اقلیم رخ داده است؟

طیب برومند: بدون تردید، ما کاهش در منابع آبی را از چند منظر می‌بینیم. یکی افزایش روزافزون جمعیت و یکی هم گرم‌شدن کره زمین. هرگاه بحث بیلانس آب قابل دسترس برای جمعیت را در نظر بگیریم، از پس‌منظر افزایش جمعیت آن را به بررسی می‌گیریم و هرگاه بیلانس آبی مطرح شود، موضوع تغییر اقلیم بدون تردید به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها است که در محاسبات تخنیکی و علمی به بررسی گرفته می‌شود.سؤال: در راستای سازگاری با تغییر اقلیم، چه چالش‌هایی در کشور وجود دارد و برنامه‌های دولت افغانستان را در این زمینه شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟

طیب برومند: بحث تغییر اقلیم به‌عنوان یک بحث جدی در چهارـ وپنج سال گذشته مطرح شد و قبل از آن، تغییر اقلیم به‌عنوان یک چالش جدی مطرح نبود. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که تغییر اقلیم تمام بخش‌ها را به چالش کشیده است. بنا در این اواخر تمام پالیسی‌سازان و برنامه‌ریزان به این نتیجه رسیده‌اند که باید در تمام برنامه‌های توسعه‌ای خود، [مبارزه با] تغییر اقلیم را شامل بسازند. باید ما منابع طبیعی خود را به شکل همه‌جانبه مدیریت کنیم. قرار است کار کنیم تا تغییر اقلیم را در برنامه‌ریزی‌ها شامل بسازیم و این اساسی‌ترین کاری است که ما تا اکنون انجام داده‌ایم. در این زمینه فرصت‌های بزرگ جهانی هم وجود دارد شانزده میلیارد و یک‌صد میلیون دالر برای سازگاری و مبارزه با اثرات منفی تغییر اقلیم به افغانستان از سوی کنوانسیون مبارزه با تغییر اقلیم تعهد شده که قرار است این بودجه از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۳۰ به مصرف برسد.سؤال: شما فکر می‌کنید دولت افغانستان با نهادهای خارجی و داخلیِ همکار خود، در بخش مبارزه و سازگاری با تغییر اقلیم این ظرفیت را دارد که از این بودجه در همان ظرف زمانی معیّن، استفاده کند؟

طیب برومند: من خوش‌بینم. ما همیشه از نبود منابع بشری شکایت داشتیم، اما من به‌عنوان کسی که در این رشته تحصیل کرده و درس خوانده‌ام، در جلساتی اشتراک کرده‌ام که جوانان زیادی در آن‌ها، اشتراک کرده‌اند که هر کدام‌شان یک کدر استند و تعدادشان هم کم نیست. این یک فرصت خوب است. برنامه‌ها از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ مثبت است و ما می‌توانیم در این عرصه کار کنیم. اما اساسی‌ترین مسئله، مسئله نبود زیرساخت‌های منابع آبی است و حکومت افغانستان این جدیت را دارد که در این راستا کار کند.سؤال: یکی از مشکلاتی که شما هم به آن اشاره کردید، زیرساخت‌ها است، شما فکر می‌کنید افغانستان این زیرساخت را دارد و یا این‌که بتواند در زودترین فرصت این زیرساخت‌ها بسازد تا ما بتوانیم مبارزه اثرگذار با تغییر اقلیم داشته باشیم؟

طیب برومند: این یکی از اساسی‌ترین موضوعی است که چرا افغانستان از تغییر اقلیم آسیب دیده است. مسئله نبود زیرساخت‌های آبی و نبود زیرساخت‌های حمایتی است. بدون تردید، ما کم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی و به‌خصوص زیرساخت‌های آبی را داریم. اما در این اواخر، وزارت انرژی و آب تلاش کرده و زیر ساخت‌های اقتصادی را به‌عنوان اساسی‌ترین اصل برای توسعهٔ اقتصادی کشور روی دست گرفته است، اما این کافی نیست و باید تمام بخش‌ها به‌صورت منسجم با هم، کار کنند.سؤال: افغانستان در حال حاضر از نظر آسیب‌پذیری تغییر اقلیم در چه وضعی قرار دارد و افغانستان چند درصد به‌صورت عموم از تغییر اقلیم آسیب دیده است؟

طیب برومند: مطالعاتی که در سطح جهان انجام شده و کشورها را از نظر آسیب‌شناسی طبقه‌بندی کرده‌اند، افغانستان سومین کشور آسیب‌پذیر شناخته شده است.سؤال: یعنی افغانستان سومین کشوری است که از تغییر اقلیم آسیب دیده یا آسیب‌پذیر است؟

طیب برومند: بلی. دقیقاً آسیب دیده و این آسیب‌پذیربودنش هم‌چنان ادامه دارد. بخش آب، به‌عنوان آسیب‌پذیرترین بخش، شناخته شده و بعد از آن [بخش‌هایی که بیشتر آسیب دیده] زراعت و صحت است. اما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم، تغییر اقلیم یک پدیده ملی نیست، یک پدیده جهانی است و ما را متأثر کرده و این تأثیر ادامه دارد. دولت افغانستان در بخش سازگاری، پیشنهادهایی را مطرح کرده و در بخش کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم، به برنامه‌های درازمدت‌تری نیاز دارد.سؤال: شما چه‌قدر مطمین هستید که این طرح‌ها به گونهٔ درست عملی می‌شوند و روی کاغذ باقی نمی‌مانند؟

طیب برومند: من به‌عنوان کسی که اساس تغییر اقلیم را در وزارت انرژی و آب گذاشته‌ام، می‌گویم که ما فعلاً طرح بسیار بزرگ نداریم. یک مثال می‌زنم: پاکستان به‌عنوان یک کشور قوی در منطقه، از تغییر اقلیم هم آسیب‌پذیر است. در سال ۲۰۱۴ به سازمان جهانی «جیو» یک‌صد و هفت پروپوزل داده، یعنی ظرفیت این کشور بالا رفته و فعالیت‌های آن‌ها منسجم شده و این در حالی است که در سال ۲۰۰۸ هشت تا پروپوزل تحویل داده بود. اما ما چهار تا پروپوزل تهیه کرده‌ایم، تا بتوانیم از سازمان جهانی «جیو» بودجه بگیریم.سؤال: در پاسخ به این پرسش همیشه مقام‌ها، مخصوصاً آن‌هایی که در رابطه به محیط زیست و منابع آبی سروکار دارند، می‌گویند که چون معلومات نداریم و آمار و ارقام نداریم، نمی‌توانیم فلان پروژه را در این بخش‌ها اجرا کنیم و یا برای تطبیق پروژه‌ها مشکل داریم، چون آمار نداریم. شما هم به‌عنوان کارشناس به این نظر هستید و می‌گویید که در فغانستان آماروارقام و معلومات کم است و این خودش به یک چالش منجر شده است؟

طیب برومند: من می‌خواهم سؤال شما را از یک زاویه دیگر پاسخ بگویم. این یک مشکل نیست. امروز بخش بزرگی از مطالعات به مطالعات از راه دور بر می‌گردد. بسیاری از سازمان‌های جهانی وجود دارند که وضعیت اقلیمی را ثبت می‌کنند و ما دیگر نیاز نداریم که به‌صورت ساحه‌ای کار کنیم. همه‌روزه ما باید آمارهای مترولوژی خود را در دو وقت ثبت کنیم. اما ستلایت‌هایی وجود دارند که وضعیت جوی را ثبت می‌کنند. علم به حدی پیشرفت کرده که حتی جریان آب را در کانال‌های کوچک بررسی می‌کند. بنا این [نبود آمار و معلومات ساحه‌ای] نمی‌تواند به‌عنوان یک چالش مطرح شود. آمار و ارقام در وب‌سایت‌ها وجود دارند. هرگاه کارهای توسعه‌ای مطرح شود، ما می‌توانیم از این وب‌سایت‌ها با کیفیت بالا، استفاده کنیم.